Hồ Xuân Quang's latest activity

 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  Ở khung thời gian tháng, sau 6 tháng giảm liên tục, cuối cùng ở trong tháng 7, thị trường cũng bắt đầu có xu hướng tăng trở lại, chấm...
  • 1660063200560.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt...
  • 1660042870485.png
  • 1660042959972.png
  • 1660043051345.png
  • 1660043160171.png
  • 1660043210833.png
  • 1660043323287.png
  • 1660043449027.png
  • 1660043534064.png
  • 1660043619190.png
  • 1660043695789.png
  • 1660043748685.png
  • 1660043874977.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  Ở khung thời gian tháng, sau 6 tháng giảm liên tục, cuối cùng ở trong tháng 7, thị trường cũng bắt đầu có xu hướng tăng trở lại, chấm...
  • 1659972947597.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả...
  • 1659958091144.png
  • 1659958305701.png
  • 1659958497427.png
  • 1659958907820.png
  • 1659958958853.png
  • 1659958982017.png
  • 1659959628345.png
  • 1659959963010.png
  • 1659960093365.png
  • 1659960319863.png
  • 1659960563761.png
  • 1659960631404.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  Ở khung thời gian tháng, sau 6 tháng giảm liên tục, cuối cùng ở trong tháng 7, thị trường cũng bắt đầu có xu hướng tăng trở lại, chấm...
  • 1659893041071.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu...
  • 1659886851145.png
  • 1659886936618.png
  • 1659887008154.png
  • 1659887097244.png
  • 1659887153387.png
  • 1659887270798.png
  • 1659887367166.png
  • 1659887438195.png
  • 1659887540630.png
  • 1659887630269.png
  • 1659887682848.png
  • 1659887756706.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các...
  • 1659792617263.png
  • 1659792705869.png
  • 1659792774126.png
  • 1659792876193.png
  • 1659792931500.png
  • 1659792963524.png
  • 1659793288008.png
  • 1659793353185.png
  • 1659793432946.png
  • 1659793673702.png
  • 1659793733841.png
  • 1659793908922.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh...
  • 1659695602464.png
  • 1659695698719.png
  • 1659695904962.png
  • 1659696700923.png
  • 1659696781825.png
  • 1659696948682.png
  • 1659697166011.png
  • 1659697235026.png
  • 1659697331749.png
  • 1659697380845.png
  • 1659697423800.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  Ở khung thời gian tháng, sau 6 tháng giảm liên tục, cuối cùng ở trong tháng 7, thị trường cũng bắt đầu có xu hướng tăng trở lại, chấm...
  • 1659630844408.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và một phần nhỏ từ hoạt động tài chính, họ sử dụng số tiền...
  • 1659608348481.png
  • 1659608539551.png
  • 1659608690706.png
  • 1659608815111.png
  • 1659608911581.png
  • 1659609991491.png
  • 1659610164433.png
  • 1659610405170.png
  • 1659610690647.png
  • 1659610745985.png
  • 1659610799208.png
  • 1659610982572.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  Ở khung thời gian tháng, sau 6 tháng giảm liên tục, cuối cùng ở trong tháng 7, thị trường cũng bắt đầu có xu hướng tăng trở lại, chấm...
  • 1659540680951.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động đầu tư, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động kinh...
  • 1659495047613.png
  • 1659495184410.png
  • 1659495248803.png
  • 1659495375829.png
  • 1659495419687.png
  • 1659495528308.png
  • 1659495874260.png
  • 1659496016006.png
  • 1659496066133.png
  • 1659496221264.png
  • 1659496320147.png
 • H
  Dạ cái này thì phải theo phong cách đầu tư của anh/chị ạ, thông thường em sẽ cắt lỗ khi giá phá qua kháng cự mạnh, còn thị trường hồi...
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  Ở khung thời gian tháng, sau 6 tháng giảm liên tục, cuối cùng ở trong tháng 7, thị trường cũng bắt đầu có xu hướng tăng trở lại, chấm...
  • 1659455583899.png
 • H
  Hồ Xuân Quang đã đăng chủ đề mới.
  1. Quản lý vốn Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu...
  • 1659406865060.png
  • 1659406967947.png
  • 1659407032271.png
  • 1659407210742.png
  • 1659407271802.png
  • 1659407387015.png
  • 1659407522678.png
  • 1659407624196.png
  • 1659407740443.png
  • 1659407833515.png
  • 1659407949978.png
  • 1659408021163.png
Top