Nội dung mới nhất bởi Hà Quý

  1. H

    Trung tâm phát triển quỹ đất

    Chào mọi ng Trung tâm mình mới thành lập và mình cũng mới làm kt ở trung tâm nên bạn nào cùng ngành chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm về cuối năm trung tâm phải làm những loại báo cáo gì liên quan đến hoạt động thu, chi của đơn vị
Top