Duy061202's latest activity

  • D
    Duy061202 đã đăng chủ đề mới.
    Mua một TSCĐ hữu hình có giá mua chưa thuế mà bên bán niêm yết là 100tr, thuế GTGT 10%. Chưa thanh toán cho người bán. Khi nhận tài sản...
Top