Daniel

Sinh nhật
22/12/89 (Tuổi: 31)

Chữ ký

Dạy kế toán thực hành tại Tp HCM và dạy qua internet - Tư vấn chọn pp tính giá thành.Thường xuyên khai giảng kế toán xây dựng.
Liên hệ: Lê Văn Tồn
- ĐT: 09.08.13.08.09-YM levanton777@yahoo.com.vn

Các danh hiệu

 1. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
Top