CoBaLa_ht

Chữ ký

Bình tĩnh tự tin không cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau :xichdu:
Top