xUẤT KHO CÔNG CỤ DỤNG CỤ

cauvonglua

New Member
Hội viên mới
Xuất kho công cụ dụng cụ:
+ Loại phân bổ 1 lần giá thực tế 14.000 dùng chõưởng Sxuất, dùng cho bán hàng 15.000
+Loại phân bổ 2 lần trị giá thực tế 24.000 dùng cho quản lý DN(kế toán phân bổ kể từ quý này)

Nhờ mọi người đinh khoản giúp ! Thank.
 
Ðề: xUẤT KHO CÔNG CỤ DỤNG CỤ

-loại phân bổ 1 lần:
Nợ TK 627 : 14.000
Nợ TK 642 : 15.000
Có TK 153: 29.000

-loại phân bổ 2 lần;
Nợ TK 142 : 24.000
Có TK 153: 24.000
Nợ TK 642 :12.000
Có TK 142 : 12.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top