XUẤT HÓA ĐƠN GIẢM TIỀN CHO KHÁCH

ĐẠI VIỆT

New Member
Hội viên mới
Anh chị hướng dẫn giúp em với trường hợp này với ạ
Công ty em xuất hàng sang nước ngoài cho khách, khi nhận hàng khách báo hàng lỗi nên trả thiếu 1000 đô từ năm 2021. Giờ em phải xuất hóa đơn như thế nào để giảm 1000 đô đó cho năm 2023 thì được ạ.
Mong anh chị giúp em ạ. Em không biết xử lý như thế nào.
 
1. Về nguyên tắc, hàng lỗi khách trừ tiền thì được xem là giảm trừ doanh thu nếu có biên bản với khách hàng về việc trừ phí này. Đồng thời xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu 1.000.
2. Năm 2023 xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu năm 2021:
- Có hoàn thuế GTGT của kỳ này chưa => nếu rồi khi xuất sẽ bị truy thu lại 10%*1.000 USD.
- Phạt hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm
- Nội dung: Điều chỉnh giảm .... theo BB xác nhận số ...của HĐ số..
3. Nếu không có biên bản xác nhận của bên khách hàng thì xem như là khách hàng trả thiếu tiền. Có rủi ro bị truy thu lại 10%*1.000 USD
 
1. Về nguyên tắc, hàng lỗi khách trừ tiền thì được xem là giảm trừ doanh thu nếu có biên bản với khách hàng về việc trừ phí này. Đồng thời xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu 1.000.
2. Năm 2023 xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu năm 2021:
- Có hoàn thuế GTGT của kỳ này chưa => nếu rồi khi xuất sẽ bị truy thu lại 10%*1.000 USD.
- Phạt hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm
- Nội dung: Điều chỉnh giảm .... theo BB xác nhận số ...của HĐ số..
3. Nếu không có biên bản xác nhận của bên khách hàng thì xem như là khách hàng trả thiếu tiền. Có rủi ro bị truy thu lại 10%*1.000 USD
cho mình hỏi là khi xuất hóa đơn điêu chỉnh thì chỉ cần ghi - Giảm doanh thu ở nội dung và -1000 ở chỗ thành tiền như z có đúng không ạ.
 
Mẫu hóa đơn điện tử điều chỉnh giảm phải được ghi rõ tiêu đề là “Hóa đơn điều chỉnh” và có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Thành tiền: -1.000 (nếu hóa đơn gốc giá trị ngoại tệ)
 
Mẫu hóa đơn điện tử điều chỉnh giảm phải được ghi rõ tiêu đề là “Hóa đơn điều chỉnh” và có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Thành tiền: -1.000 (nếu hóa đơn gốc giá trị ngoại tệ)
Nhưng năm 2021 bên em còn xuất hóa đơn giấy chưa theo tt 78 thì sẽ không làm được điều chỉnh vậy phải xử lý như thế nào giúp em với ạ.em cảm ơn nhiều.
 
Năm 2021 bên bạn sử dụng hóa đơn giấy thì thực hiện xuất hóa đơn thay thế thì thực hiện theo Khoản 6 Điều 12 TT 78/2014/TT-BTC:

6. Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì
+ người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót,
+ người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và
+ lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.
Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top