XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH GIẢM TIỀN ĐÔ

ĐẠI VIỆT

New Member
Hội viên mới
Anh/ chị hướng dẫn giúp em với ạ.
Công ty em xuất hóa đơn cho khách 20000 đô ngày 30/08/2023 tỷ giá mua 23800. Nay 18/10/23 khách về thiếu 600 đô, thì em xuất hóa đơn điều chỉnh -600 đô theo tỷ giá nào và ngày nào ạ.
Em cám ơn nhiều ạ.
 
Sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 53/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 21/03/2016: 3. Khoản 1.3 Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái:
a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:
- Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;
- Trường hợp hợp đồng không quy định cụ thể tỷ giá thanh toán:
+ Doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế:
… Khi ghi nhận nợ phải thu là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời Điểm giao dịch;
=> là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời Điểm giao dịch;
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top