Xuất hóa đơn đầu ra trả lại hàng do không đật tiêu chuẩn .

Thúy Hằng K07

New Member
Hội viên mới
Em chao mọi người . Cho em hỏi Công ty em mua hàng hóa và đã kê khai thuế gtgt vào q3.2020 . Sang q4.2020 thì có xuất hóa đơn trả lại hàng hóa của hóa đơn q3 . Thì trên bảng kê em kê hóa đơn đầu ra trả lại hàng mua này như thế nào ạ . Anh chị giúp em với ạ .Em cảm ơn mọi người ạ .
 

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Em chao mọi người . Cho em hỏi Công ty em mua hàng hóa và đã kê khai thuế gtgt vào q3.2020 . Sang q4.2020 thì có xuất hóa đơn trả lại hàng hóa của hóa đơn q3 . Thì trên bảng kê em kê hóa đơn đầu ra trả lại hàng mua này như thế nào ạ . Anh chị giúp em với ạ .Em cảm ơn mọi người ạ .

Bạn kê khai điều chỉnh doanh số bán ra và thuế GTGT đầu ra vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II- hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đổi, trả lại hàng nhé

-----------------
Công văn tham khảo

Theo Công văn 5839/CT-TTHT ngày 20/2/2017 của Cục thuế TP Hà Nội:

"Trường hợp Chi nhánh bán hàng hóa đã lập hóa đơn giao khách hàng, sau đó khách hàng trả lại hàng và lập hóa đơn trả lại thi căn cứ vào hóa đơn trả lại hàng; bên bán và bên mua thực hiện điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng"
  • Đơn vị bán kê giảm vào các chỉ tiêu tương ứng tại mục II-Hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ trên tờ khai 01/GTGT (cụ thể trong trường hợp này hàng hóa trả lại chịu thuế suất thuế GTGT là 10% thì: điều chỉnh giảm doanh số tại chỉ tiêu (32); thuế GTGT ghi nhận giảm đưa vào chỉ tiêu (33).
  • Đơn vị mua điều chỉnh doanh số mua tại chỉ tiêu (23), thuế GTGT đầu vào điều chỉnh giảm tại chỉ tiêu (24) và (25).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top