Xử lý nợ khó đòi

dthuong_tb91

Member
Hội viên mới
Các bác giúp e với ạ: Bên e có trả đặt cọc trước cho bên cung cấp khoảng 1tỷ đồng nhưng nay bên đó k có hàng về và có nguy cơ phá sản vậy khoản tiền 1tỷ đó e phải xử lý thế nào ạ?
Rất mong các bác chia sẻ kinh nghiệm giúp e với ạ
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Em muốn hỏi về nghiệp vụ kế toán để xử lý vấn đề này ạ
:D Ah! Trường hợp muốn xử lý bằng nghiệp vụ kế toán thì việc trước mắt bạn cần bạn cần làm là:
1. Có văn bản yêu cầu phía đối tác đã nhận tiền cọc phải thực hiện nghĩa vụ của họ đó là giao hàng hóa như đã thỏa thuận hoặc trường hợp nay đã quá hạn giao hàng thì trả lại tiền cọc ngay. (Văn bản yêu cầu lập thành 02 bản có thể gởi trực tiếp có ký nhận hoặc qua đường bưu điện giữ lại biên nhận sao đó để có bằng chứng khi cần thiết và gởi đủ 03 lần)
2. Thu thập và củng cố tất cả văn bản, tài liệu, hợp đồng, chứng từ chuyển tiền có liên quan đến việc phát sinh khoản đặt cọc nêu trên. (Mục đích để gởi đến Tòa án và các tổ chức liên quan)
3. Sau hạn cuối cùng ghi trong văn bản (lần 3) yêu cầu giao hàng/trả tiền mà phía đối tác vẫn không thực hiện thì tiến hành ngay các việc sau:
+ Làm đơn khởi kiện gởi tới Tòa án cấp Quận (huyện) nơi có trụ sở của một trong 02 bên;
+ Nếu xét thấy có dấu hiệu ******* thì có thể gởi đơn tố cáo đến Cơ quan công an điều tra về kinh tế;
+ Gởi văn bản đề nghị ngăn chặn việc giải thể, phá sản doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và ngăn chặn việc xuất cảnh, rời khỏi nơi cư trú... đến cơ quan an ninh.
4. Chờ đợi thông tin phản hồi từ các bước trên.
Chúc bạn thành công!
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
anh @ketoanly ơi, bên em có một khách hàng, mình kiện ra tòa rồi, tòa tuyên bên đó phải trả nợ cho mình, mà nay cũng hơn 2 năm rồi họ vẫn chưa trả, giờ mình phải làm sao ?
dựa vào các giấy tờ liên quan đó mình làm bút toán xóa nợ , đưa vào chi phí luôn được không?

cảm ơn bác ly :) :)
Lại phải thế này thôi zapca ui
 

apolitus

Member
Hội viên mới
Khi cùng đường hết cách
Chúng ta lập dự phòng cho các món khó nuốt trên theo khoản điều 3 và điều 6 thông tư 228/2009/TT-BTC
Điều 3. Nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng.

1. Các khoản dự phòng nêu tại điểm 1, 2, 3, 4 Điều 2 Thông tư này được trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch, nhằm bảo toàn vốn kinh doanh; đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính không cao hơn giá cả trên thị trường và giá trị của các khoản nợ phải thu không cao hơn giá trị có thể thu hồi được tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

2. Thời điểm lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm cuối kỳ kế toán năm. Trường hợp doanh nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch (bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc 31/12 hàng năm) thì thời điểm lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là ngày cuối cùng của năm tài chính.

Đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ thì được trích lập và hoàn nhập dự phòng ở cả thời điểm lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

3. Doanh nghiệp phải xây dựng cơ chế về quản lý vật tư, hàng hóa, quản lý công nợ để hạn chế các rủi ro trong kinh doanh. Đối với công nợ, hàng hóa, quy chế phải xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng người trong việc theo dõi, quản lý hàng hóa, thu hồi công nợ.

Nghiêm cấm doanh nghiệp lợi dụng việc trích lập dự phòng để tính thêm vào chi phí các khoản dự phòng không có đủ căn cứ nhằm làm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách. Những doanh nghiệp cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt như hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Doanh nghiệp phải lập Hội đồng để thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định tại Thông tư này và văn bản pháp luật khác có liên quan. Riêng việc trích lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp thì thực hiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng.

Thành phần Hội đồng gồm: Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), Kế toán trưởng, các trưởng phòng, ban có liên quan và một số chuyên gia (nếu cần). Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) doanh nghiệp quyết định thành lập Hội đồng.
Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi.

1. Điều kiện: là các khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo các điều kiện sau:

- Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác.

Các khoản không đủ căn cứ xác định là nợ phải thu theo quy định này phải xử lý như một khoản tổn thất.

- Có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi:

+ Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác.

+ Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng..) đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết.

2. Phương pháp lập dự phòng:

Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo các chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó đòi nói trên. Trong đó:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng như sau:

+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.

+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

+ 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.

- Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết… thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để trích lập dự phòng.

- Sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

3. Xử lý khoản dự phòng:

- Khi các khoản nợ phải thu được xác định khó đòi, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo các quy định tại điểm 2 Điều này; nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư dự phòng nợ phải thu khó, thì doanh nghiệp không phải trích lập;

- Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, thì doanh nghiệp phải trích thêm vào chi phí quản lý doanh nghiệp phần chênh lệch;

- Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

4. Xử lý tài chính các khoản nợ không có khả năng thu hồi:

a) Nợ phải thu không có khả năng thu hồi bao gồm các khoản nợ sau:

- Đối với tổ chức kinh tế:

+ Khách nợ đã giải thể, phá sản: Quyết định của Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo Luật phá sản hoặc quyết định của người có thẩm quyền về giải thể đối với doanh nghiệp nợ, trường hợp tự giải thể thì có thông báo của đơn vị hoặc xác nhận của cơ quan quyết định thành lập đơn vị, tổ chức.

+ Khách nợ đã ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả: Xác nhận của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động không có khả năng thanh toán.

- Đối với cá nhân phải có một trong các tài liệu sau:

+ Giấy chứng từ (bản sao) hoặc xác nhận của chính quyền địa phương đối với người nợ đã chết nhưng không có tài sản thừa kế để trả nợ.

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương đối với người nợ còn sống hoặc đã mất tích nhưng không có khả năng trả nợ.

+ Lệnh truy nã hoặc xác nhận của cơ quan pháp luật đối với người nợ đã bỏ trốn hoặc đang bị truy tố, đang thi hành án hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về việc khách nợ hoặc người thừa kế không có khả năng chi trả.

b) Xử lý tài chính:

Tổn thất thực tế của từng khoản nợ không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa nợ phải thu ghi trên sổ kế toán và số tiền đã thu hồi được (do người gây ra thiệt hại đền bù, do phát mại tài sản của đơn vị nợ hoặc người nợ, do được chia tài sản theo quyết định của tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác…).

Giá trị tổn thất thực tế của khoản nợ không có khả năng thu hồi, doanh nghiệp sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng tài chính (nếu có) để bù đắp, phần chênh lệch thiếu hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

Các khoản nợ phải thu sau khi đã có quyết định xử lý, doanh nghiệp vẫn phải theo dõi riêng trên sổ kế toán và được phản ánh ở ngoài bảng cân đối kế toán trong thời hạn tối thiểu là 10 năm, tối đa là 15 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ, doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập khác.

c) Khi xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi doanh nghiệp phải lập hồ sơ sau:

- Biên bản của Hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp. Trong đó ghi rõ giá trị của từng khoản nợ phải thu, giá trị nợ đã thu hồi được, giá trị thiệt hại thực tế (sau khi đã trừ đi các khoản thu hồi được).

- Bảng kê chi tiết các khoản nợ phải thu đã xóa để làm căn cứ hạch toán, biên bản đối chiếu nợ được chủ nợ và khách nợ xác nhận hoặc Bản thanh lý hợp đồng kinh tế hoặc xác nhận của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp, tổ chức hoặc các tài liệu khách quan khác chứng minh được số nợ tồn đọng và các giấy tờ tài liệu liên quan.

- Sổ kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được, đến thời điểm xử lý nợ doanh nghiệp đang hạch toán nợ phải thu trên sổ kế toán của doanh nghiệp.

d) Thẩm quyền xử lý nợ:

Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có Hội đồng quản trị) hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp có Hội đồng thành viên); Tổng giám đốc, Giám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên) hoặc chủ doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, các bằng chứng liên quan đến các khoản nợ để quyết định xử lý những khoản nợ phải thu không thu hồi được và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý trách nhiệm theo chế độ hiện hành.
 

apolitus

Member
Hội viên mới
anh @ketoanly ơi, bên em có một khách hàng, mình kiện ra tòa rồi, tòa tuyên bên đó phải trả nợ cho mình, mà nay cũng hơn 2 năm rồi họ vẫn chưa trả, giờ mình phải làm sao ?
dựa vào các giấy tờ liên quan đó mình làm bút toán xóa nợ , đưa vào chi phí luôn được không?

cảm ơn bác ly :) :)
Cách 1: Ngoài ra mình có thể thuê xã hội đen tới làm thịt họ bằng cách hợp pháp như sau:
Thuê một anh xăm trổ đầy mình đến đứng ở trước cửa công ty. Cầm theo tập hồ sơ. Bên ngoài in dòng chữ thật to: "Hồ sơ đòi nợ"
Anh ta chỉ đứng trước cổng, lưu ý không đập phá, không đe dọa, chỉ đứng chơi ở đó thôi...
=> Hiệu quả sẽ thu được nợ
Cách 2:
-Lập dự phòng do khoản nợ khó đòi này có tuổi nợ là trên 2 năm => mức trích lập là 70%
Nợ 642/ Có 2293 (theo thông tư 200) : 70%khoản phải thu

-Nếu xóa nợ luôn:
Nợ 111,112, (tiền bồi thường nếu có)
Nợ 2293 (Phần đã trích lập dự phòng)
Nợ 642 (Phần được tính vào chi phí)
Có 131, 138,....

-Nếu khi đã làm bút toán xóa nợ mà khách hàng trả lại tiền
Nợ 111,112
Có 711
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Em muốn hỏi về nghiệp vụ kế toán để xử lý vấn đề này ạ
Nghiep vu ke toan :
Nợ TK chi phí quản lý
Có tài khoản dùng phòng nợ thu khó đòi
Lưu ý , dự phòng nợ thu khó đòi lập ở cuối năm tài chính khi mà chủ nợ đến hạn chưa trả được nợ mới lập , còn trường hợp xác nhận nợ thứ không đổi được thì không phải lập dự phòng mà phải xóa nó : Mức lập dự phòng nợ thu khó đòi : 30% (6 tháng đến 1 năm ), 50% (1 đến hai năm ), 75 % (2-3 nam ) .
Tuy nhiên , sau đó đổi được nó đó còn nó trả thì phải tất toán khoản dự phòng này:
Nợ TK 229 dự phòng tổn thất tài sản
Có TK 711 thu nhập khác .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top