xin code tạo nút save

danketoan123456

Member
Hội viên mới
Chào các bạn , mình mới tập học access
mình tạo 1 form dạng main & sub
gio minh muon tạo 1 command để lưu dữ liệu trên form main và sub vào thì phải làm sao
mình tìm được đoạn code này

dim sh as database
dim rs as recodset
set sh = currundb
rs = sh.open recodset
rs.add new
rs(0) = truong 1
rs(1) - truong 2
.......
rs.update
thì chi luu dươc phan form mean còn phần sub thì sao
mong các bạn giúp dùm
* mình cũng đã tạo form lấy nguồn từ table rồi
nhung khi nhập liệu thì không đáp ứng được yêu cầu của mình
vì khi nhập liệu vào form thì nó lập tức luu vào table liên
mình không muốn , mình muốn nó luu khi mình bấm nút
save trên form do mình tạo ra
bổ sung giúp mình phần code update sub form
còn phần formain ổn rồi.
thank you
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top