Xây dựng một trình quản lý nhập xuất tồn đơn giản - Bài 2: Thiết kế giao diện (tiếp theo)

phatnq2002

Tích cực giảm cân...
Hội viên mới
Với form Danh mục hàng hóa như vậy là đã tạm ổn (với tôi thôi, còn các bạn thì sao?).
Trên thực tế còn một vấn đề nảy sinh là giá bán hàng hóa có thay đổi tùy theo hoạt động kinh doanh của đơn vị và có hiệu lực bắt đầu từ một thời điểm nào đó. Giá bán một mặt hàng sẽ lấy theo giá đã kê có ngày hiệu lực nhỏ hơn gần nhất với ngày xuất.
Để thực hiện điều này, các bạn cần phải thực hiện thêm một vài công việc.
Trước tiên bạn phải tạo một bảng dữ liệu để lưu giá:

Bảng dữ liệu lưu giá bán: tblDMHH_Giaban
Cấu trúc:
ngayhieuluc (Date/Time) – Ngày giá bán bắt đầu có hiệu lực
mahh (Text, Length: 20) – Mã hàng
giaban (Number: Long Integer) – Giá bán
Khóa chính của bảng, bạn dùng hai field ngayhieuluc và mahh.

Sau đó bạn design một cái form để cho nhập giá bán
Thuộc tính của form này như sau:
Name: frmDMHH_Giaban
Record Source: tblDMHH_Giaban
Default View: Datasheet (cái này sẽ cho bạn cái form dạng bảng có dòng cột)
Ngoài các thuộc tính trên, bạn có thể thiết lập thêm những thuộc tính khác nếu bạn cần.
Mở cửa sổ Field List, kéo vào 2 field thôi: ngayhieuluc và giaban.
Xác lập thuộc tính lại cho các field này:
ngayhieuluc: Format: dd-mm-yyyy, Default Value: =Date()
giaban: Format: Standard, Decimal places: 0, Default Value: 0

Khi design xong, bạn lưu lại. Sau đó mở lại form frmDMHH. Bây giờ chúng ta sẽ "nhét" em frmDMHH_Giaban vừa tạo xong vào trong section Detail của form frmDMHH bằng cách sau: (Xem hình)

Chọn trên thanh công cụ (Toolbox) công cụ Sub Form/Report. Lưu ý bạn tắt cái Wizard trên thanh công cụ đi nhé (hình cái đũa thần).
Nhắp (hoặc kéo thành một hình chữ nhật) lên một vùng trống trên frmDMHH, sẽ xuất hiện một control trên đó.
Bạn định thuộc tính sau cho control vừa đưa vào:
Name: subCT
Source Object: frmDMHH_Giaban
Link Child Fields: mahh
Link Master Fields: mahh

Như vậy bạn đã xong phần design rồi đó. Cái cách design như thế này người ta gọi là Master/Detail trong đó master form chính là form frmDMHH, còn detail form là cái form frmDMHH_Giaban được nhúng vào thông qua cái control Sub Form.
Các thuộc tính Link Child Fileds xác định những field nào thuộc table nguồncủa frmDMHH_Giaban quan hệ với frmDMHH, Link Master Fileds xác định những field nào thuộc table nguồncủa frmDMHH quan hệ với frmDMHH_Giaban. Thông thường chúng chính là các field quan hệ mà bạn thiết lập trong Relationships.

Mỗi khi di chuyển sang mặt hàng khác, nội dung trong detail form sẽ tự động thay đổi tương ứng với record hiện tại trong master form. Như vậy, từ bài này các bạn đã biết sơ sơ về Master/Detail của Access rồi há.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top