Vấn đề gặp phải khi sử dụng MISA SME.NET 2015

Hoa HVNH

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà!

Mình mới dùng Misa SME. NET 2015 gặp vấn đề này mong được mọi người giúp đỡ
1. Khi mình nhập nghiệp vụ mua hàng, mình có xoá hoặc sửa lại nội dung một số nghiệp vụ, khi mình kiểm tra lại thì không có hoá đơn nào hạch toán trùng nhau.
Vậy tại sao khi mình khai báo thuế giá trị gia tăng đầu vào lại có hoá đơn được khai báo tận 2 lần trong Bảng kê hoá đơn, chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào???
Thậm chí có những hoá đơn nhập từ 2015 cũng xuất hiện trong bảng này :-((
2. Cùng là hàng hoá của cùng một Nhà cung cấp Misa kê vào cả mục 1 "Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế và sử dụng..." và Mục 2 "Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD..." trong Bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào???

THANKS!!!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top