Ưu và nhược của các phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Thảo luận trong 'Hàng tồn kho' bắt đầu bởi thanhduy.nd, 26/11/06.

 1. thanhduy.nd

  thanhduy.nd New Member Hội viên mới

  * Phương pháp nhập trước xuất trước(FIFO)

  Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng còn lại cuối kỳ là hàng được mua hoặc sản xuất ở thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

  Phương pháp này giúp cho chúng ta có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.

  Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại. Theo phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hoá đã có được từ cách đó rất lâu. Đồng thời nếu số lượng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến những chi phí cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều.

  *Phương pháp nhập sau - xuất trước(LIFO)

  Phương pháp này giả định là hàng được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là những hàng được mua hoặc sản xuất trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ.

  Như vậy với phương pháp này chi phí của lần mua gần nhất sẽ tương đối sát với trị giá vốn của hàng thay thế. Việc thực hiện phương pháp này sẽ đảm bảo được yêu cầu của nguyên tắc phù hợp trong kế toán. Tuy nhiên, trị giá vốn của hàng tồn kho cuối kỳ có thể không sát với giá thị trường của hàng thay thế.

  *Phương pháp giá hạch toán.

  Đối với các doanh nghiệp có nhiều loại hàng, giá cả thường xuyên biến động, nghiệp vụ nhập xuất hàng diễn ra thường xuyên thì việc hạch toán theo giá thực tế trở nên phức tạp, tốn nhiều công sức và nhiều khi không thực hiện được. Do đó việc hạch toán hàng ngày nên sử dụng giá hạch toán.

  Giá hạch toán là loại giá ổn định, doanh nghiệp có thể sử dụng trong thời gian dài để hạch toán nhập, xuất, tồn kho hàng trong khi chưa tính được giá thực tế của nó. Doanh nghiệp có thể sử dụng giá kế hoạch hoặc giá mua hàng hoá ở một thời điểm nào đó hay giá hàng bình quân tháng trước để làm giá hạch toán. Sử dụng giá hạch toán để giảm bớt khối lượng cho công tác kế toán nhập xuất hàng hàng ngày nhưng cuối tháng phải tính chuyển giá hạch toán của hàng xuất, tồn kho theo giá thực tế. Việc tính chuyển dựa trên cơ sở hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán.

  Phương pháp hệ số giá cho phép kết hợp chặt chẽ hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp về hàng trong công tác tính giá, nên công việc tính giá được tiến hành nhanh chóng do chỉ phải theo dõi biến động của hàng với cùng một mức giá và đến cuối kỳ mới điều chỉnh và không bị phụ thuộc vào số lượng danh điểm hàng , số lần nhập, xuất của mỗi loại nhiều hay ít.

  Phương pháp này phù hợp với các doanh nghiệp có nhiều chủng loại hàng và đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn cao.

  Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, giá thực tế của hàng nhập kho luôn biến động phụ thuộc vào các yếu tố thị trường, các chính sách điều tiết vi mô và vĩ mô, cho nên việc sử dụng giá hạch toán cố định trong suốt kỳ kế toán là không còn phù hợp nữa.

  * Phương pháp giá thực tế đích danh.

  Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

  Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này.

  *Phương pháp giá bình quân:

  Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Phương pháp bình quân có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng , phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

  * Tóm lại: Các phương pháp khác nhau có ảnh hưởng khác nhau tới các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính. Phương pháp FIFO cho kết quả số liệu trong bảng cân đối kế toán là sát nhất với giá phí hiện tại so với các phương pháp tính giá hàng tồn kho khác vì giá của các lần mua sau cũng được phản ánh trong giá hàng tồn kho cuối kỳ còn trị giá vốn hàng xuất là giá cũ từ trước, phương pháp FIFO giả sử rằng giá của hàng tồn kho đầu kỳ theo giá nhập trước và giá các lần nhập trước trở thành trị giá vốn hàng xuất (hoặc thành chi phí). Khi giá cả tăng lên, phương pháp FIFO thường dẫn đến lợi nhuận cao nhất trong 3 phương pháp FIFO, LIFO và bình quân, còn khi giá cả giảm xuống thì phương pháp FIFO cho lợi nhuận là thấp nhất trong 3 phương pháp tính giá. Phương pháp FIFO là một phương pháp tính giá theo hướng bảng cân đối kế toán, vì nó đưa ra sự dự đoán chính xác nhất giá trị hiện tại của hàng tồn kho trong những kỳ giá cả thay đổi. Trong những kỳ giá tăng lên, phương pháp FIFO sẽ cho kết quả thuế cao hơn bất kỳ phương pháp nào trong khi những kỳ giá cả giảm sút thì FIFO giúp cho doanh nghiệp giảm đi gánh nặng thuế. Song một ưu điểm lớn của FIFO là phương pháp này không phải là đối tượng cho những qui định và những yêu cầu của các điều khoản ràng buộc thuế như phương pháp LIFO phải gánh chịu.

  Trong phương pháp LIFO, thông thường thì số hàng tồn cuối kỳ gồm giá gốc của những mặt hàng mua từ cũ . Khi giá cả tăng lên, phương pháp LIFO cho số liệu trên bảng cân đối kế toán thường thấp hơn so với giá phí hiện tại. LIFO thường cho kết quả lợi nhuận thấp nhất trong trường hợp giá cả tăng vì giá vốn trong phương pháp này là cao nhất và cho lợi nhuận cao nhất khi giá cả giảm (vì giá vốn là thấp nhất). Phương pháp LIFO thường dẫn đến sự giao động thấp nhất về lợi nhuận báo cáo ở những nơi mà giá bán có xu hướng thay đổi cùng với giá hiện tại của các mặt hàng tồn kho thay đổi.

  Phương pháp LIFO tạo ra sự ảnh hưởng khác nhau tới báo cáo tài chính do phương pháp này thường phản ánh số liệu giá vốn hàng bán theo giá phí hiện hành, phương pháp này cũng có nhiều thuận lợi thiết thực về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp sử dụng phương pháp LIFO trong việc tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì phương pháp này cũng phải được sử dụng trong các báo cáo tài chính cho các cổ đông.

  Phương pháp bình quân trong tính giá hàng tồn kho là phương pháp tạo ra sự quân bình ở giữa hai phương pháp LIFO và FIFO trong việc ảnh hưởng tới bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh. Phương pháp này không đưa ra một dự kiến về thông tin giá phí hiện thời trên cả báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh, nó cũng không giúp việc giảm thiểu gánh nặng thuế cũng như không phát sinh những kết quả nặng nề nhất khi có những thay đổi khác nhau.

  Tóm lại, sự khác nhau trong việc xác định giá vốn hàng bán và trị giá hàng tồn kho cuối kỳ theo các phương pháp tính giá khác nhau liên quan tới việc thay đổi giá phí mua vào của các mặt hàng. Việc sử dụng giá cũ cho xác định trị giá hàng tồn cuối kỳ trong phương pháp LIFO hoặc xác định giá vốn hàng bán theo giá cũ hơn trong phương pháp FIFO sẽ chịu ít ảnh hưởng nếu giá cả ổn định. Khi chỉ số giá cả tăng lên hoặc giảm xuống sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng đơn giá cũ hoặc mới do thay đổi giá dẫn đến sự khác biệt lớn về giá vốn hàng bán và bị giá tồn cuối kỳ giữa hai phương pháp LIFO và FIFO. Sự khác biệt về giá vốn hàng bán và trị giá hàng tồn cuối kỳ cũng liên quan tới tỷ lệ vòng quay của hàng tồn kho. Nhìn chung xu hướng giá cả và các mục đích nhấn mạnh chú trọng tới là điều quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp tính giá hàng tồn kho, các nhân tố khác cần xem xét tính những rủi ro của sự giảm thiểu hàng tồn kho cuối kỳ trong phương pháp LIFO; dòng tiền và sự duy trì nguồn tài trợ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp tính giá xuất song chưa được đề cập một cách thấu đáo ở đây.

  Trong một thị trường ổn định, khi giá không thay đổi thì việc lựa chọn một phương pháp tính giá hàng tồn kho nào không quan trọng lắm vì tất cả các phương pháp tính giá đều cho cùng một kết quả khi giá không đổi từ kỳ này sang kỳ khác. Nhưng trong một thị trường không ổn định, giá cả lên xuống thất thường thì mỗi phương pháp có thể cho một kết quả khác. Cả 5 phương pháp trên đều được thừa nhận, song mỗi phương pháp tính giá hàng tồn kho thường có những ảnh hưởng nhất định trên báo cáo tài chính, vì vậy việc lựa chọn phương pháp nào phải được công khai trên các báo cáo và phải sử dụng nhất quán trong niên độ kế toán, không thay đổi tuỳ tiện để đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong kế toán.Trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc chung của kế toán và tuỳ theo điều kiện cụ thể về số lượng hàng hoá, số lần nhập xuất, trình độ nhân viên kế toán, điều kiện kho bãi mà doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá hàng hoá xuất kho cho hợp lý và hiệu quả.
   
                
 2. cayman

  cayman Banned Thành viên BQT Hội viên mới

  Bạn nào biết về tình hình áp dụng các phương pháp này trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không ? :confused1:
   
 3. thanhduy.nd

  thanhduy.nd New Member Hội viên mới

  Theo ý kiến của mình (qua những công ty mà mình đã từng làm) thì phần lớn DN VN đều sử dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.
   
 4. trung30

  trung30 Gió thổi dừa rơi Hội viên mới

  Các PP trên (# 1) gọi cho đúng theo chuyên môn là : Các PP tính giá xuất kho cho HH, NVL ...

  Các PP tính Z SP gồm:
  + PP giản đơn
  + PP tỉ lệ
  + PP hệ số
  + PP định mức
  + PP tổng hợp
   
 5. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  Ðề: Ưu và nhược của các phương pháp tính giá thành.

  + Phương pháp LIFO = first in first out cái này bây giờ ít DN sử dụng vì nó sẽ dẫn đến không phản ánh thực giá xuất NVL theo thị trường mà NVL đầu vào biến động liên tục.
  + Tớ thích phương pháp đích danh hơn!:cheers1:
   
 6. lottery

  lottery New Member Hội viên mới

  Ðề: Ưu và nhược của các phương pháp tính giá thành.

  Trong các phương pháp tính giá thành thì mình nhận thấy PP tính theo định mức là hay nhất.Và 1 doanh nghiệp lớn rất rất cần phải xây dựng Bộ định mức vì có BĐM thì sẽ hỗ trợ rất tốt trong vấn đề dự toán nguyên liệu, lập kế hoạch nguyên liệu, kế hoạch sản xuất...

  Không biết bác trung30 đề cập phương pháp tổng hợp là thế nào nhỉ? Lottery mới nghe, bác có thể chia sẻ không?
   
 7. Sư Tử Chúa

  Sư Tử Chúa Quản lý SMOD & MOD Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Ưu và nhược của các phương pháp tính giá thành.

  Theo tớ thì có 4 phương pháp tính giá thành chính:
  1. PP giản đơn
  2. PP theo đơn đặt hàng
  3. PP phân bước
  4. PP định mức

  Tùy từng đặc điểm sản xuất cụ thể mà người ta có thể phân chia thêm một số phương pháp tính giá thành theo những biện pháp kỹ thuật tính toán.

  Trong PP giản đơn (PP trực tiếp) thì chia thành:
  - PP loại trừ
  - PP hệ số
  - PP tỷ lệ
  - PP liên hợp
   
 8. accountanthy

  accountanthy New Member Hội viên mới

  Ðề: Ưu và nhược của các phương pháp tính giá thành.

  Theo mình nên lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp vừa theo yêu cầu thông tin kế toán, vừa đảm bảo chất lượng về mặt tài chính, tránh tình trạng "lãi giả lỗ thật". Việc này phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường. Mà giá cả thị trường thì ko thể chạy thoát khỏi 4 xu thế sau:
  * Giá cả tăng
  * Giá cả giảm
  * Giá cả biến động
  * Giá cả ổn định
  Như Dragon nói: "Phương pháp FIFO = first in first out cái này bây giờ ít DN sử dụng vì nó sẽ dẫn đến không phản ánh thực giá xuất NVL theo thị trường mà NVL đầu vào biến động liên tục." Phương pháp này được lựa chọn áp dụng đối với thứ vật tư hàng hóa có xu hướng giảm.
  Hiện nay giá cả vật tư có xu hướng tăng lên, lựa chọn phương pháp LIFO (last in first out) thì giá trị vật tư xuất dùng được tính theo giá của những lô mua sau với giá cao, còn vật tư tồn kho được tính theo lô mua trươc với giá trị thấp (ghi sổ) nhưng vẫn có giá trị cao trên thị trường. Giá trị ghi sổ thấp thì doanh nghiệp được lợi gì khi nộp thuế hẳn các bạn đã rõ.
  Mỏi tay...
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Tiếp theo mình nói ngắn gọn
  Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn áp dụng cho mọi động thati thị trường, tuy nhiên là lựa chọn thứ 2 với từng trường hợp cụ thể xét theo quan điểm tài chính.
  Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ áp dụng cho thứ vật tư có tình hình giá cả biến động trong kỳ.
  Phương pháp giá hạch toán áp dụng với doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật tư và nhập xuất thường xuyên.
   
  Chỉnh sửa cuối: 16/2/08
 9. hanhttv

  hanhttv New Member Hội viên mới

  Ðề: Ưu và nhược của các phương pháp tính giá thành.

  Lựa chọn phương pháp nào hay nhất phải dựa vào đặc điểm hoạt động sản xuất (như đặc điểm quy trình công nghệ chẳng hạn)của từng doanh nghiệp.
  Giá thành định mức được sử dụng làm cơ sở cho việc so sánh đối chiếu sau khi tính được giá thành thực tế (phục vụ công tác quản trị). Do vậy dù sử dụng giá thành định mức hay không thì cũng phải tính ra giá thành thực tế của sản phẩm.:cheers1:
   
 10. AnHạ

  AnHạ New Member Hội viên mới

  Ðề: Ưu và nhược của các phương pháp tính giá thành.

  Còn mình, mình mới vào nghề lên chưa lắm rõ lắm về mấy cách tính Z thành. Nhưng hiện tại cty mình đang sử dụng PP tính Định mức mà mình thì ko rõ lắm về cách tính giá thành định mức, nhân đây cũng mong cả nhà giúp mình cách tính Z định mức.
  Hiện tại cty mình làm về gia công kết cấu lắp đặt nhà, khung kho. có bác nào làm trong ngành này giúp em với nha
   
 11. ceciliathao

  ceciliathao New Member Hội viên mới

  Ðề: Ưu và nhược của các phương pháp tính giá thành.

  đây ko phải là các phương pháp tính giá thành sản phẩm như bạn đã nêu. có thể do nhầm lẫn. phương pháp FIFO hay các phương pháp còn lại là phương pháp xuất kho. mong bạn sửa lại bài này để tránh gây nhầm lẫn cho những thành viên mới của diễn đàn , còn chưa rõ về những pháp tính trong kế toán
   
 12. Asuki

  Asuki New Member Hội viên mới

  Mình mới làm quen với kế toán thôi nên cho mình hỏi ngu tí:
  DN A năm 2015 dùng phương pháp nhập trước xuất trước để tính giá hàng tồn kho. Do giá cả biến đổi liên tục vào các tháng cuối năm. Sang năm sau 2016, nhà quản lý dự định thay đổi phương pháp này thành nhập sau xuất trước thì có được không? Tại sao? Em cảm ơn ạ
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.