Urgent-Chính sách thuế TNCN, TNDN đối với lao động nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng lao động.

thachphamvt

Member
Hội viên mới
Công ty tôi gặp khó khăn, nên Ban lãnh đạo đưa ra chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động và cho nghỉ không lương với 1 số lao động. Vậy:

1. Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động (ví dụ: tạm hoãn hợp đồng lao động 06 tháng) mà có phát sinh tiền thưởng trong thời gian tạm hoãn hợp đồng là 3 triệu thì lao động bị tạm hoãn này có chịu thuế TNCN 10% hay chịu thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến hay không.?

2. Một số lao động xin nghỉ không lương trên 1 tháng (ví dụ: lao động A xin nghỉ không lương 03 tháng để về quê chăm sóc người thân) mà có phát sinh tiền thưởng trong thời gian nghỉ không lương là 3 triệu thì lao động xin nghỉ không lương này có chịu thuế TNCN 10% hay chịu thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần hay không?.

Tương tự lao động B xin nghỉ không lương 1 tháng đi chữa bệnh thì nếu có phát sinh tiền thưởng từ công ty là 3 tr thì lao động B có chịu thuế TNCN 10% hay lũy tiến từng phần hay không ?.

3. Nếu phát sinh tiền thưởng cho lao động xin nghỉ không lương hay tạm hoãn hợp đồng lao động thì có văn bản nào quy định về chính sách thuế TNCN (thu nhập cá nhân) hay không ?.

Còn về thuế TNDN thì nếu công ty chi thưởng cho lao động trong thời gian nghỉ không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động thì có được xem là chi phí lương là hợp lệ?.

Xin chân thành cảm ơn!
 
Theo nguyên tắc:
1. Trong thời gian tạm hoãn, nếu hợp đồng lao động còn hiệu lực và thời gian là trên 3 tháng thì tính thuế lũy tiến. Nếu hết hạn hoặc thời gian dưới 3 thàng thì thuế 10%.

2. Về thuế TNDN thì tham khảo CV số Công văn 89924/CT-TTHT ngày 09/10/2020
Theo đó, trường hợp công ty có chi trả khoản tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động nghỉ trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng Covid-19 và các khoản chi khác có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động thì:

Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top