Tuyển giám đốc tài chính

dinhdangcong

New Member
Hội viên mới
TUYỂN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH DỰ ÁN


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tham mưu cho Ban Quản lý dự án trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính để báo cáo kịp thời cho Dự án;

2. Xây dựng các phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của Dự án;

3. Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế;

4. Tổ chức đánh giá, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để kịp thời tham mưu cho Dự án trong việc đưa ra các quyết sách kinh doanh thích hợp;

5. Quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của Dự án.

Phối hợp với Ban kế toán lập và trình Dự án phê chuẩn kế hoạch Tài chính – Kế toán cho năm tài chính tiếp theo dựa vào Nghị quyết của Dự án;

Phối hợp triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch Tài chính – Kế toán của Dự án và của Ban ngành/Khối/Đơn vị đã được duyệt;

Giám sát tư vấn theo dõi và luân chuyển nguồn vốn giữa các Ban ngành/Khối/Đơn vị theo chủ trương phê duyệt của Dự án;

Đề xuất Ban Quản lý các khoản vay tín dụng cần thiết phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn;

Ký các hợp đồng tín dụng sau khi đã được Ban Quản lý duyệt kế hoạch/chủ trương;

6. Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hợp nhất của Dự án trong từng năm tài chính; Xây dựng kế hoạch dòng tiền cho các dự án đầu tư;

Phối hợp với phòng Hợp tác – Đầu tư trong việc đề xuất Dự án, giám sát các dự án đầu tư của Dự án;

7. Giám sát việc thực hiện của các hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của Dự án; Quản lý danh mục đầu tư tài chính;

8. Thiết lập phương án về doanh thu và lợi nhuận cũng như chính sách cổ tức của Dự án trong các mục tiêu ngắn hạn và trung dài hạn;

9. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính trong và ngoài nước, thực hiện các chiến lược huy động vốn để có thể vận dụng hiệu quả các sản phẩm tín dụng.

10. Phụ trách số liệu kiểm toán;

Theo dõi lợi nhuận của toàn Dự án;

Xây dựng kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận cho từng Đơn vị theo định hướng về chiến lược của Dự án;

Quản lý cổ phần niêm yết;

Theo dõi và báo cáo biến động thị trường của cổ phần quản lý;

Đề xuất, thực hiện các chiến lược điều chỉnh hiện trạng cổ phần niêm yết trong từng thời điểm cụ thể theo chỉ đạo cùa Ban quản lý Dự án.

11. Được quyền làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế nhằm thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác tài chính;

12. Đề xuất và soạn thảo trình Ban Quản lý các quy trình, quy định phục vụ cho công tác quản lý tài chính;

13. Ký các văn bản, thông báo yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, báo cáo chuyên môn về các vấn đề liên quan đến công việc tài chính


Lương: Thỏa Thuận + Thưởng + Chế độ.


Yêu cầu công việc


ü Độ tuổi: trên 40

ü Trình độ: MBA trở lên

ü Chuyên ngành: Tài chính dự án

ü Kinh nghiệm: 10 năm ở vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Giám Đốc tài chính hoặc tương đương

ü Kỹ năng: Sử dụng tốt các phần mềm kế toán chuyên dụng, các phần mềm quản lý, giao tiếp.

ü Chứng chỉ liên quan: CPA hoặc ACCA, Anh văn

ü Kiến thức liên quan: Kiểm toán – kế toán, Luật, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán.

ü Các tố chất cần thiết: nhiệt tình, trung thực, bảo mật và có trách nhiệm cao trong công việc.


Liên hệ: anh Hoàng: 0906952966

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Hoặc gửi CV: thanh.luong@vemaybayq.com
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top