Tự động tạo Mã Hàng theo Nhóm Hàng với số thứ tự tăng dần

pherotao

New Member
Hội viên mới
Chào các bạn!
Tôi có 1 CSDL về quản lí Hàng Hóa như sau:

1. T-NhomHangHoa (MaNhom (khóa chính), TenNhom);

VD: dữ liệu là: TL - THUỐC LÁ, BK - BÁNH KẸO, NH - NƯỚC HOA,...

2. T-HangHoa (MaHH (khóa chính), TenHH, MaNhom, DVT, QuiCach;

VD: dữ liệu sẽ nhập dựa theo Nhóm Hàng. Vì mỗi Nhóm Hàng có nhiều Mặt hàng, mỗi Mặt hàng là 1 Mã dựa theo Mã nhóm. VD: TL0001 (ROCCO), TL0002 (HERO), TL0003 (SAIGON),...; BK0001 (KẸO DỪA, BK0002 (BÁNH PHỒNG TÔM),... NH0001 (CHANEL), NH0002 (ORIFLAME),...

Sau đó tôi tạo form nhập liệu hàng hóa là F-HangHoa gồm: MaNhom (là 1 combbox), và các textbox MaHH, TenHH, DVT, QuiCach.

Tôi muốn là: khi tôi chọn Nhóm hàng thì sẽ chuyển đến Tên Hàng (bỏ qua Mã Hàng vì sẽ cập nhật sau). VD: tôi chọn là TL (thuốc lá), thì sẽ đến Tên Hàng, tôi nhập lần lượt 1 hoặc 10 hoặc 20 hoặc có thể nhiều hơn tên hàng bên dưới, sau đó tôi bấm "Ghi" thì sẽ tự động cập nhật Mã Hàng là TL 0001, TL0002,...TL0020,... (Với "0000" là số thứ tự tăng dần).
Nhập cho đến khi tôi chuyển qua chọn Nhóm hàng khác. ( VD: chọn qua nhóm BK (Bánh Kẹo), thì cũng tương tự như ở trên.

Nghĩa là, tôi muốn MaHH là mã tự động cập nhật ko trùng nhau và MaHH này dựa vào MaNhom mà tự tạo mã với các số "0000" là số thứ tự tăng dần cho từng MaHH theo từng MaNhom.

Nhờ các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top