TT 41 hướng dẫn thi hành NĐ 100 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế.

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

thanhduy.nd

New Member
Hội viên mới
Những vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế bao gồm:
+ Vi phạm quy định về đăng ký thuế, kê khai thuế, lập, nộp quyết toán thuế.
+ Vi phạm vi định về thu, nộp tiền thuế, tiền phạt.
+ Vi phạm quy định về kiểm tra, thanh tra thuế.
+ Các hành vi trốn thuế.
Tất cả những vi phạm trên đều được quy định rõ ràng, cụ thể về hình thức xử lý.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top