TSCĐ đầu kỳ kế toán

hoacomay8690

New Member
Hội viên mới
E chào các a chị!
hix, e là sinh viên mới ra trường còn nhiều vấn đề chưa hiểu mong a chị chỉ giáo.
Cty e trước là xưởng cơ khí, mới thành lập công ty từ tháng 3/2012. E muốn hỏi, máy móc thiết bị trước sử dụng bây giờ vẫn dùng tiếp cho công ty thì hạch toán, và khấu hao như thế nào a?
 
Ðề: TSCĐ đầu kỳ kế toán

TSCĐ đầu kỳ kế toán
E chào các a chị!
hix, e là sinh viên mới ra trường còn nhiều vấn đề chưa hiểu mong a chị chỉ giáo.
Cty e trước là xưởng cơ khí, mới thành lập công ty từ tháng 3/2012. E muốn hỏi, máy móc thiết bị trước sử dụng bây giờ vẫn dùng tiếp cho công ty thì hạch toán, và khấu hao như thế nào a?
Trường hợp này doanh nghiệp được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi theo quy định của pháp luật, kế toán ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản là thu nhập khác hoặc chi phí khác
- Đối với các tài sản được đánh giá tăng, ghi:
Nợ các tài khoản liên quan
Có TK 711 – Thu nhập khác.

Đối với các tài sản được đánh giá giảm, ghi:
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có các tài khoản liên quan.
-Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán của doanh nghiệp cũ được ghi nhận là số phát sinh trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới. Dòng số dư đầu kỳ trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới không có số liệu..
- Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của doanh nghiệp cũ trước khi chuyển đổi được ghi nhận là số phát sinh của doanh nghiệp mới và được trình bày trong cột “Số cuối năm”. Cột “Số đầu năm” không có số liệu.
Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Chỉ trình bày số liệu kể từ thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên trong cột “Năm nay”. Cột “Năm trước” không có số liệu.
- Đối với Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Chỉ trình bày số liệu kể từ thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên trong cột “Năm nay”. Cột “Năm trước” không có số liệu.
- nếu cần thêm e đọc TT 44/2009/TT-BTC ngày ngày 31 tháng12 năm 2009

---------- Post added at 01:45 ---------- Previous post was at 01:20 ----------

Nói chung
- khi chuyển đổi thì fai làm biên bản đánh giá tài sản, công nợ
- thứ 2 là fai quyết toán toàn bộ thuế thu nhập DN tại thời điểm chuyển đổi
- toàn bộ SD đầu kỳ của cty mới = 0
 
Sửa lần cuối:
Ðề: TSCĐ đầu kỳ kế toán

Giúp em định khoản này với!
Nhập khẩu một TSCĐ, giá FBO tại London là 50.000$. Chi phí vận tải là 5000$, phí bảo hiểm quốc tế là 1.500$, thuế nhập khẩu 50%, thuế GTGT 10%.
 
Ðề: TSCĐ đầu kỳ kế toán

Nguyên giá= 50,000+ 5000+ 1500+ 50%* 50,000
Trong đó tỷ giá của giá ban đầu là theo điều khoản hợp đồng hoặc tại thời điểm ghi nhận nợ, tỷ giá thuế lấy theo tỷ giá của hải quan bạn nhé.
thân,
 
Ðề: TSCĐ đầu kỳ kế toán

Giả sử tỷ giá tính thuế là 21.000
Đvt:1000đ
NỢ TK 211 : 1.779.750
CÓ TK 331 : 1.186.500 (50.000 + 5.000 + 1.500) X 21
CÓ TK 3333(NK) : 593.250 (1.186.500 X 50% )

NỢ TK 133 : 177.975 (1.779.750 X 10%)
CÓ TK 33312 :177.975
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top