TSCĐ các năm trước kế toán không trích khấu hao???

Công ty mình cũng có trường hợp tương tự:
Có 1 số TSCĐ từ 2011 kế toán cũ ghi tăng TSCĐ nhưng lại không trích khấu hao với TSCĐ đó. Giờ em phải làm sao cho hợp lý ạ?
Đã ai có hướng xử lý chưa chỉ giùm em với

  • Đối với kế toán: khi quên không trích khấu hao và giá trị không quá lớn (ví dụ <3% tổng chi phí) thì có thể trích ở năm hiện hành vào chi phí
  • Đối với cơ quan thuế: theo luật quản lý thuế - trước khi cơ quan thuế kiểm tra, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền được điều chỉnh hồ sơ kê khai thuế. Vậy, nếu những năm trước bạn chưa quyết toán với cơ quan thuế thì thực hiện điều chỉnh phần khấu hao này vào tờ khai thuế của các năm trước
 
  • Đối với kế toán: khi quên không trích khấu hao và giá trị không quá lớn (ví dụ <3% tổng chi phí) thì có thể trích ở năm hiện hành vào chi phí
  • Đối với cơ quan thuế: theo luật quản lý thuế - trước khi cơ quan thuế kiểm tra, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền được điều chỉnh hồ sơ kê khai thuế. Vậy, nếu những năm trước bạn chưa quyết toán với cơ quan thuế thì thực hiện điều chỉnh phần khấu hao này vào tờ khai thuế của các năm trước
Bạn ơi cho mình hỏi, nếu thuế nêu quan điểm loại trừ toàn bộ chi phí khấu hao điều chỉnh này nguyên nhân do bạn ghi nhận không đúng thời điểm => vậy bạn sẽ căn cứ vào quy định nào để phản bác lại vấn đề này vậy.
cảm ơn
 
  • Đối với kế toán: khi quên không trích khấu hao và giá trị không quá lớn (ví dụ <3% tổng chi phí) thì có thể trích ở năm hiện hành vào chi phí
  • Đối với cơ quan thuế: theo luật quản lý thuế - trước khi cơ quan thuế kiểm tra, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền được điều chỉnh hồ sơ kê khai thuế. Vậy, nếu những năm trước bạn chưa quyết toán với cơ quan thuế thì thực hiện điều chỉnh phần khấu hao này vào tờ khai thuế của các năm trước
Bên mình đã quyết toán tới năm 2019 rồi bạn ak. bây giờ mình có thể trích Khấu hao năm 2020 dk ko
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top