Trường hợp TSCĐ bị lỗi thời không còn được sử dụng, phải tháo dở nhưng còn khấu hao, không thanh lý và nhượng bán được, kế toán xử lý sao ta???

Nguyễn Hữu Tài

New Member
Hội viên mới
Trường hợp TSCĐ bị lỗi thời không còn được sử dụng, phải tháo dở nhưng còn khấu hao, không thanh lý và nhượng bán được, kế toán xử lý sao ta???
Có phải là:
1. Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ như thành lập hội đồng, biên bản, .....
2. Hạch toán Ghi giảm nguyên giá, giảm hao mòn, tăng chi phí
Nợ TK 214 giá trị đã trích khấu hao
Nợ TK 811 giá trị còn lại
Có TK 211 nguyên giá
vì không phát sinh bước thanh lý, nhượng bán nên ko có xuất hóa đơn, hợp đồng,... và KHÔNG CÓ BÚT TOÁN HẠCH TOÁN THÊM GÌ NỮA PHẢI KO À
3. Ghi nhận chi phí TK 811 đó là chi phí hợp lý khi quyết toán TNDN phải không ạ.
Cám ơn mọi người nhiều lắm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top