Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

Thảo luận trong 'Hàng tồn kho' bắt đầu bởi myle, 7/3/08.

 1. myle

  myle Nhà quê lên TP Hội viên mới

  Cả nhà cho tui hỏi chút nha. Cuối năm mình kiểm kê hàng tồn kho như thế nào để mình có thể trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của lô hàng đó. Hihiihihihi, mình không hiểu vấn đề này cho lắm, ai biết tư vấn giúp mình nha, cám ơn nhiều nhiều :hurray::hurray:
   
                
 2. phunghang

  phunghang New Member Hội viên mới

  Ðề: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

  em thấy thầy em bảo trích lập dự phòng là 1 kiểu 'ước tính kế toán' phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của người làm kế toán, hình như có cái thông tư hướng dẫn, nhưng chỉ áp dụng với các doanh nghiệp nhà nước thôi phải ko ạ? hàng tồn kho là thành phẩm hay hàng hóa thì việc ước tính đơn giản hơn, chứ hàng tồn kho mà là nguyên vật liệu thì rất phức tạp phải ko ạ? phải trừ lùi các chi phí khác khỏi giá bán của sản phẩm do nguyên vật liệu đó cấu thành. dự phòng còn là 1 cách 'tiết kiệm thuế' của doanh nghiệp nữa,
   
 3. saytinhnl

  saytinhnl New Member Hội viên mới

  Ðề: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

  thông tu 13/2006 của BTC có nói về vấn đề này đó
  Bạn kiếm nha.Hok thì mail cho mình,mình đưa cho.saytinhnl@yahoo.com
   
 4. nace0209

  nace0209 New Member Hội viên mới

  Ðề: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

  Cuối niên độ kế toán bạn xác định giá gốc htk thấp hơn giá trị thuần có thể thực hiện hay việc bán hàng bị lỗ, hàng hư hỏng, cp bán hàg tăng thì sẽ trích lập dự phòng. Theo em thì cuối niên độ pác xem xét giá thị trường của htk là bao nhiêu, sau khi trừ đi các chi phí bán hàng,... mà vẫn cao hơn giá gốc thì mình trích bằng số chênh lệch đó:helpsmilie:
   
 5. PHONG2V

  PHONG2V BAN NICK VĨNH VIỄN Hội viên mới

  Ðề: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

  Các bạn có thể nghiên cứu thông tư hướng dẫn cho vấn đề này
  Ở file đính kèm
   

  Các file đính kèm:

 6. Kidmandang

  Kidmandang Giang Hồ Thuật Sĩ Hội viên mới

  Ðề: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

  Cái này mình không hiểu lắm, Phunghang có thể giải thích tại sao không ? các khảon trích trước vào CP mà thực tế ko chi sẽ bị loại ra khi quyết toán thuế (chỉ tiêu B11 trên 03/TNDN theo TT60) => tiết kiệm thuế ở chỗ nào ? :book:

   
 7. dynamic

  dynamic New Member Hội viên mới

  Ðề: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

  II. TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG

  Căn cứ vào biến động thực tế về giá hàng tồn kho, giá chứng khoán, giá trị các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và cam kết bảo hành sản phẩm, hàng hoá, doanh nghiệp chủ động xác định mức trích lập, sử dụng từng khoản dự phòng đúng mục đích và xử lý theo các quy định cụ thể dưới đây:
  1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
  1.1. Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm cả hàng tồn kho bị hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển), sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:
  - Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.
  - Là những vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
  Trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá gốc nhưng giá bán sản phẩm dịch vụ được sản xuất từ nguyên vật liệu này không bị giảm giá thì không được trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho đó.
  1.2. Phương pháp lập dự phòng:
  Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau:

  Mức dự phòng giảm giá vật tư hàng hóa
  = Lượng vật tư hàng hóa thực tế tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính
  x Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán
  - Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

  Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) là giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ chi phí để hoàn thành sản phẩm và chi phí tiêu thụ (ước tính).
  Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng loại hàng tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.
  Riêng dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.
  1.3. Xử lý khoản dự phòng:
  Tại thời điểm lập dự phòng nếu giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thì phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo các quy định tại điểm 1.1, điểm 1.2 nêu trên.
  - Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp không phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
  - Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp trích thêm vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp phần chênh lệch.
  - Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch vào thu nhập khác.
  1.4. Xử lý huỷ bỏ đối với vật tư, hàng hoá đã trích lập dự phòng:
  a. Hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, dịch bệnh, hư hỏng do không còn giá trị sử dụng ... như: dược phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, con giống, vật nuôi, vật tư hàng hoá khác phải huỷ bỏ thì xử lý như sau:
  Lập Hội đồng xử lý tài sản của doanh nghiệp để thẩm định tài sản bị huỷ bỏ. Biên bản thẩm định phải kê chi tiết tên, số lượng, giá trị hàng hoá phải huỷ bỏ, nguyên nhân phải huỷ bỏ, giá trị thu hồi được do bán thanh lý, giá trị thiệt hại thực tế.
  Mức độ tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn đọng không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý (do người gây ra thiệt hại đền bù, do bán thanh lý hàng hoá).
  b. Thẩm quyền xử lý: Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có Hội đồng quản trị) hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp có Hội đồng thành viên); Tổng giám đốc, Giám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị); chủ doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, các bằng chứng liên quan đến hàng hoá tồn đọng để quyết định xử lý huỷ bỏ vật tư, hàng hoá nói trên; quyết định xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến số vật tư, hàng hoá đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước chủ sở hữu và trước pháp luật.
  c. Xử lý hạch toán:
  Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn đọng không thu hồi được đã có quyết định xử lý huỷ bỏ, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp.
   
 8. phunghang

  phunghang New Member Hội viên mới

  Ðề: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

  ko theo đúng hướng dẫn của Bộ thì mới phải loại chớ? cứ theo đúng thì vẫn đc chứ đấy còn j? chỉ là dự phòng, biết chắc có xảy ra hay ko? ko xảy ra thì coi như năm sau hoàn nhập mới phải đóng thuế cho phần thu nhập đó, 1 đồng năm nay có giá trị hơn là 1 đồng năm sau mà?
   
 9. blackmouse_b

  blackmouse_b New Member Hội viên mới

  Ðề: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

  hiện nay công ty mình bán vở văn phòng phẩm. Hàng để lưu kho nên cũng bị ố vàng, bán 0 được. Trường hợp này chắc chắn là được lập dự phòng rùi.
  Vấn đề là chứng từ để được lập dự phòng và được cơ quan thuế chấp nhận, 0 bị loại ra khỏi chi phí hợp lý thôi.
  Ngoài tất cả những chứng từ đã nêu trên:
  "Lập Hội đồng xử lý tài sản của doanh nghiệp để thẩm định tài sản bị huỷ bỏ. Biên bản thẩm định phải kê chi tiết tên, số lượng, giá trị hàng hoá phải huỷ bỏ, nguyên nhân phải huỷ bỏ, giá trị thu hồi được do bán thanh lý, giá trị thiệt hại thực tế."
  có cần phải đăng ký với cơ quan thuế nữa hay không? vì liên quan đến tăng chi phí đâu có dễ dàng mà cơ quan thuế chấp nhận thế các bác nhỉ.
  Bác nào thực tế làm rùi tư vấn giùm em cái và cho em cái mẫu thì càng tốt.
   
 10. kieuthien89

  kieuthien89 New Member Hội viên mới

  Ðề: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

  -Có đầy đủ bằng chứng , chứng minh hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
  -có đầy đủ bằng chứng để chứng minh hàng tồn kho bị giảm giá
  -Cuối năm trước khi lập báo cáo tài chính nếu hàng tồn kho năm nay < năm trước :
  Nợ 632/có 159
  Ngược lại
  Nợ 159/có 632
   
 11. bé muội

  bé muội New Member Hội viên mới

  Ðề: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

  em đang làm đề tài kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, ở phần 3 e làm một số kiến nghị trong công ty là trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và trích lập dự phòng phải thu khó đòi nhưng vẫn còn sơ sài quá, anh chị nào đã làm rồi cho em tham khảo ý kiến với ah, híc đang bí quá, e cảm on
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.