Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông là công ty có phải khấu trừ thuế?

thachphamvt

Member
Hội viên mới
Công ty tôi là công ty công chúng có niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán việt Nam Hose.

Năm 2023, công ty chứng tôi chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 1000đ/cp.

Vậy, khi chia cổ tức bằng tiền mặt thì công ty chúng tôi sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn cho cá nhân (danh sách cá nhân là cổ đông do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)

Vậy, còn với danh sách cổ đông là công ty thì chúng tôi có phải khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn hay không?.

Ví dụ: Cổ đông là cá nhân A khi nhận cổ tức bằng tiền mặt 1000đ thì chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn 5% = 50 đồng, cá nhân sẽ nhận = 1000-50=950 đồng.

Còn cổ đông là công ty X khi nhận cổ tức bằng tiền mặt 1000đ thì có chịu thuế 5% hay không?, hay công ty X nhận cổ tức = 1000đ luôn? (không phải khấu trừ tiền thuế 50 đồng).

Kính mong nhận sự tư vấn của Cục Thuế. Chân thành cảm ơn.
 
Công ty tôi là công ty công chúng có niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán việt Nam Hose.

Năm 2023, công ty chứng tôi chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 1000đ/cp.

Vậy, khi chia cổ tức bằng tiền mặt thì công ty chúng tôi sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn cho cá nhân (danh sách cá nhân là cổ đông do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)

Vậy, còn với danh sách cổ đông là công ty thì chúng tôi có phải khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn hay không?.

Ví dụ: Cổ đông là cá nhân A khi nhận cổ tức bằng tiền mặt 1000đ thì chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn 5% = 50 đồng, cá nhân sẽ nhận = 1000-50=950 đồng.

Còn cổ đông là công ty X khi nhận cổ tức bằng tiền mặt 1000đ thì có chịu thuế 5% hay không?, hay công ty X nhận cổ tức = 1000đ luôn? (không phải khấu trừ tiền thuế 50 đồng).

Kính mong nhận sự tư vấn của Cục Thuế. Chân thành cảm ơn.
Nếu bạn có nhiều vấn đề về thuế cần trả lời sớm thì có thể tham gia group có phí của CleverCFO chỉ 16k/ngày nha
https://www.facebook.com/dailythue/posts/pfbid0fk9x1oX4u4GzNW7R8vRayyWvnr5xA8dWnPebAKMpWdN6P8gvJfzEtSjd4xUihki4l
 
Công ty tôi là công ty công chúng có niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán việt Nam Hose.

Năm 2023, công ty chứng tôi chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 1000đ/cp.

Vậy, khi chia cổ tức bằng tiền mặt thì công ty chúng tôi sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn cho cá nhân (danh sách cá nhân là cổ đông do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)

Vậy, còn với danh sách cổ đông là công ty thì chúng tôi có phải khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn hay không?.

Ví dụ: Cổ đông là cá nhân A khi nhận cổ tức bằng tiền mặt 1000đ thì chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn 5% = 50 đồng, cá nhân sẽ nhận = 1000-50=950 đồng.

Còn cổ đông là công ty X khi nhận cổ tức bằng tiền mặt 1000đ thì có chịu thuế 5% hay không?, hay công ty X nhận cổ tức = 1000đ luôn? (không phải khấu trừ tiền thuế 50 đồng).

Kính mong nhận sự tư vấn của Cục Thuế. Chân thành cảm ơn.
thu nhập từ cổ tức nhận được từ góp vốn từ doanh nghiệp trong nước, nếu đơn vị nhận vốn góp đã nộp thuế TNDN của phần cổ tức đó. Thì cổ tức nhận được thuộc các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN khi xác định thu nhập tính thuế. Nên công ty khi chi trả cổ tức cho công ty khác không khấu trừ gì
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top