Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Văn bản thuế TNDN' bắt đầu bởi khiemnb, 27/6/14.

 1. khiemnb

  khiemnb Viên Gạch góc tường Hội viên mới

  Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/203/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 02/8/2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC .Theo đó, có những điểm mới nổi bật so với Thông tư 123 như sau:
  1. Thuế suất 1% đối với một số trường hợp
  Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:
  - Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% (Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%).
  - Kinh doanh hàng hóa: 1%
  - Hoạt động khác: 2%.
  (Khoản 5 điều 3)
  2. Áp dụng mức thuế suất 20% từ 01/01/2016
  Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (từ 01/01/2016 là 20%).
  (Đoạn 4 khoản 2 điều 4)
  3. Bù trừ lỗ - lãi trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản
  Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh.
  (Đoạn 5 khoản 2 điều 4)

  4. Chuyển lỗ trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản
  Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.
  (Đoạn 6 khoản 2 điều 4)
  5. Bù trừ lỗ - lãi khi giải thể doanh nghiệp
  Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, sau khi có quyết định giải thể nếu có quyết định chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
  (Đoạn 7 khoản 2 điều 4)
  6. Bổ sung quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế
  Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.
  (Điểm c khoản 2 điều 5)
  Về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
  Hiệu lực: Hiệu lực Thông tư: Từ ngày 02/08/2014
  Hóa đơn từ 20 triệu trở lên: Hóa đơn (đang được hiểu gồm hóa đơn VAT và hóa đơn thông thường) mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu trở lên (đã bao gồm VAT) phải thanh toán không dùng tiền mặt để được tính chi phí hợp lý.
  Trường hợp hóa đơn này đã hạch toán vào chi phí tính thuế nhưng sau đó không thanh toán theo đúng điều kiện thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tính thuế.
  Công cụ, dụng cụ phân bổ: Nếu không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ thì được phép phân bổ tối đa không quá 03 năm (TT123 là 02 năm).
  Thanh lý, nhượng bán ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống: Giá trị còn lại được xác định theo chi phí kế toán chứ không phải chi phí tính thuế (cơ bản là áp dụng đối với xe có nguyên giá trên 1,6 tỷ - trường hợp này có lợi cho Thuế vì chi phí khấu hao tính thuế thấp hơn kế toán, nên tính theo khấu hao kế toán thì giá trị còn lại sẽ thấp hơn, nghĩa là lợi nhuận bán xe sẽ cao hơn! Ví dụ xe 6 tỷ, Thuế bắt khấu hao theo Thuế là 100tr/năm nhưng khi bán lại phải tính khấu hao theo kế toán là 1 tỷ/năm, làm giá trị còn lại nhỏ hơn và tăng thuế phải nộp khi bán).
  Định mức tiêu hao NVL, nhiên liệu, hàng hóa, năng lượng: Chỉ qui định ngắn gọn là DN tự xây dựng, quản lý định mức. Định mức được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất.
  Bãi bỏ: Qui định phải thông báo cho Thuế về định mức những NVL chủ yếu, tương tự đó bãi bỏ qui định phải thông báo với Thuế khi sửa đổi định mức này cũng như thời hạn thông báo.
  Chi phí được lập Bảng kê 01/TNDN: Qui định rõ ràng hơn về các khoản chi được lập Bảng kê này, đồng thời bổ sung thêm trường hợp “Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ và cá nhân không kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu” - tuy nhiên chỗ này hơi lủng củng khi ghi dưới 100tr, mà đúng ra phải là từ 100tr trở xuống.
  Quỹ lương dự phòng: Quy định chặt chẽ hơn khi thời hạn chi quỹ lương dự phòng là 30/6 thay vì 31/12 năm sau nhưng TT cũ, nghĩa là sau 30/6 năm sau mà chưa chi hết quỹ lương dự phòng thì phải điều chỉnh giảm chi phí.
  Chứng từ mua vé máy bay qua website thương mại điện tử: Bổ sung thêm điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra nếu cá nhân làm mất thẻ lên máy bay (boardinh pass) thì vẫn được xem là chi phí hợp lý nếu có đủ vé điện tử, giấy công tác và thanh toán không dùng tiền mặt.
  Lương: Được chi tối đa 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp Quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; đồng thời phải ghi rõ điều kiện hưởng trong HĐLĐ, TƯLĐTT… và DN phải thực hiện đầy đủ bảo hiểm bắt buộc trước đó.
  Chi phí khống chế: Được nâng lên tỉ lệ 15% tổng số chi được trừ, bỏ khoản chi chiết khấu thanh toán ra khỏi mục này đồng thời bổ sung thêm các khoản chi cho - biếu - tặng khách hàng vào mục này.
  Chênh lệch tỷ giá: Quy định rõ hơn về chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, theo đó khoản chênh lệch này được phân bổ tối đa 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Ngoài ra cũng nêu rõ hơn về việc ghi nhận một số khoản chênh lệch tỷ giá khác.
  Chi tài trợ: Bổ sung thêm khoản chi được trừ khi tài trợ nghiên cứu khoa học (theo Luật Khoa học), chi tài trợ theo chương trình Nhà nước đối với các địa bàn khó khăn.
  Bổ sung khoản chi không được trừ: khi mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn;
  Bổ sung các khoản chi được trừ: Các khoản chi thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh. Chi hỗ trợ tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong DN.
  Bổ sung: trong giai đoạn đầu tư nếu phát sinh chi phí lãi vay + doanh thu tài chính thì được bù trừ hai khoản này, sau đó hạch toán tăng/giảm giá trị đầu tư.
  Bổ sung các khoản chi không được trừ: Các khoản chi liên quan đến phát hành cổ phiếu (trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả), cổ tức, tăng giảm vốn chủ sở hữu.
   

 2. khiemnb

  khiemnb Viên Gạch góc tường Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Bổ sung thêm khoản 2.15 điều 06 về chi phí không được trừ điện nước
  a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
  b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

  Có nghĩa nếu phát sinh điều trên mà không có bảng kê mẫu 02/TNDN thì đương nhiên chi phí này không được trừ
   
 3. ngocchau1207

  ngocchau1207 New Member Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Cho mình hỏi, vậy trường hợp có hợp đồng thuế nhà, có hoá đơn tiền điện, hoá đơn đã chuyển sang tên và địa chỉ của công ty, công ty trực tiếp thanh toán tiền thì có cần phải lập bảng kê 02/TNDN không?
  Cảm ơn!
   
 4. bình tiến

  bình tiến Guest

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  bạn ơi mình hỏi, cam kết 23/TNCN áp dụng khi đã có MST và khi ký hợp đồng lao động thời vụ áp dụng trong vòng 3 tháng hay 6 tháng thì ng lao động không phải nộp thuế vậy. Cảm ơn bạn nha
   
 5. khiemnb

  khiemnb Viên Gạch góc tường Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  thông nói rõ rồi vẫn phải có bảng kê nhé bạn
  a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
   
 6. khiemnb

  khiemnb Viên Gạch góc tường Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  thời vụ là < 3 tháng bạn nhé
   
 7. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  [TABLE="width: 623"]
  [TR]
  [TD]
  THÔNG TƯ Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp​
  1. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:
  + Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
  Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
  + Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.
  + Đối với hoạt động khác: 2%.

  Ví du 3: Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau:
  Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng X 5% = 5.000.000 đồng.

  Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
  2. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;


  Ví dụ: Giám đốc và vợ con đi siêu thị mua đồ dùng gia đình: xoong nồi, niêu, bát đũa, ấm chén, tạp dề, muỗng, xà bông, bột giặt, kem dưỡng da…..= > giám đốc mang hóa đơn siêu thị metro về yêu cầu kế tóan hoạch tóan và khai báo thuế
  Thuế GTGT: ko được khấu trừ
  Thuế TNDN: ko được trừ
  Vì hàng hóa trên không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì ko được trừ khi quyết tóan thuế TNDN

  Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  = > Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn : VAT ( hóa đơn tự in có đăng ký và là đủ các thủ tục: thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp thuận cho lưu hành , có hợp đồng, mẫu hóa đơn và thanh lý với nhà in hóa đơn……. và đã được cơ quan thuế duyệt hoặc mua hóa đơn thông thường do cơ quan thuế cấp phát)
  => Những chi phí theo các này không do Bộ tài chính phát hành, hoặc cho phép DN tự in hay đi in, và những hđ đặc thù, Mà họ tự mua trôi nỗi trên thị trường rồi ghi vào ,dù giá thanh toán lớn hay nhỏ hơn >= 200.000 đ đều ko được bên thuế chấp nhận => Không hợp lệ do đó chỉ xem nó là chi phí kế toán còn với thuế khi quyết toán thuế TNDN cuối năm phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.2.3 : các khoản ko được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 25%


  Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
  = > đối với hàng hóa có giá trị > 20.000.000 trở lên thì phải thanh tóan qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế = tài khoản pháp nhân người mua chuyển thanh tóan bằng ủy nhiệm chi sang tài khoản pháp nhân của người bán thì mới hợp pháp mọi trừơng hợp khác đều ko dc tính là chuyển khoản
  Như vậy, kể từ ngày 01/01/2014 các khoản chi từ 20tr đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ( phải qua ngân hàng …) mới được coi là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Điều này có nghĩa sẽ áp dụng cho tất cả hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng.


  Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối vói phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).
  Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

  Ví du 7: Tháng 8 năm 2014 doanh nghiệp A có mua hàng hóa đã có hóa đon và giá trị ghi trên hóa đơn là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Trong kỳ tính thuế năm 2014, doanh nghiệp A đã tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với giá trị mua hàng hóa này.
  Sang năm 2015, doanh nghiệp A có thực hiện thanh toán giá trị mua hàng hóa này bằng tiền mặt do vậy doanh nghiệp A phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm 2015).

  2.1.Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:
  b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).


  Doanh nghiệp A mua xe hơi của công Ty B có hóa đơn GTGT, có hợp đồng kinh tế, có thanh lý, có biên bản bàn giao, nhưng chưa chuyển quyền sở hữu ko thực hiện việc sang tên => doanh nghiệp A ko có được tính chi phí khấu hao là chi phí hơp lệ khi quyết tóan thuế TNDN


  d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về ché độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
  Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).  THÔNG TƯ Số: 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013
  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
  [TABLE]
  [TR]
  [TD]D - Thiết bị và phương tiện vận tải
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [TD]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1. Phương tiện vận tải đường bộ
  [/TD]
  [TD]6
  [/TD]
  [TD]10
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Mua ô tô = 200.000.000 theo quy định doanh nghiệp khấu hao trong khung từ 6 đến 10 năm nhưng kế tóan lại khấu hao 5 năm
  Nợ 211/ có 112,331=200.000.000
  Nợ 642/ có 214=200.000.000/5=40.000.000
  Phần vượt không được tính khi quyết toán thuế TNDN cuối năm phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4=200.000.000/5-200.000.000/6= 6.666.667 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.2.3 : các khoản ko được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 22%


  e) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch.
  Cách hoạch toán khi mua xe ô tô:
  1. Mua xe ô tô ( hóa đơn phô tô có đóng dấu xác nhận sao y bản chính do bên bán cung cấp vì hóa đơn đỏ bản chính công an giữ: theo hóa đơn VAT
  Nợ TK 211
  Nợ TK 1331
  Có TK 331/112
  2. Lệ phí trước bạ: giấy nộp tiền vào NSNN
  Nợ TK 211
  Có TK 3339
  Nợ TK 3339
  Có TK 1111
  3. Phí đăng ký xe máy
  Nợ TK 211
  Có TK 3339
  Nợ TK 3339
  Có TK 111
  4. Phí kiểm định xe ( 2 năm mới kiểm định lại 1 lần )
  Nợ TK 242
  Nợ TK 1331
  Có TK 111
  5. Bảo hiểm xe (loại 1 năm kể từ ngày làm hợp đồng bảo hiểm)
  Nợ TK 142
  Có TK 111
  Phân bổ dần vào các tháng
  Nợ TK 642
  Có TK 142
  Có TK 242
  Ví dụ:
  Mua chiếc xe ô tô dưới 9 chỗ giá 1,8 tỷ, thuế GTGT 180 triệu

  Mua xe:
  Nguyên giá = 1.800.000.000+(180.000.000-160.000.000)= 1.820.000.000
  Nợ TK 211 = 1.820.000.000
  Nợ TK 1331= 160.000.000
  Có TK 331= 1.980.000.000
  Trả tiền mua xe:
  Nợ 331/ có 112=1.980.000.000

  Phần chênh lệch nguyên giá = 1.820.000.000-1.600.000.000= 220.000.000
  Khấu hao làm 10 năm cho chẵn:
  Khấu hao theo sổ sách:
  01 năm khấu hao = Nợ 627,641,642/ có 214 = 1.820.000.000/10 năm = 182.000.000
  => một tháng khấu hao = 182.000.000/12 tháng= 15.166.667
  Khấu hao theo thuế:
  01 năm khấu hao = Nợ 627,641,642/ có 214 = 1.600.000.000/10 năm = 160.000.000
  => một tháng khấu hao =160.000.000/12 tháng= 13.333.333

  => Chênh lệch khấu hao năm =182.000.000-160.000.000=22.000.000
  = >Tiền khấu hao chênh lệch tháng là = 15.166.667-13.333.333= 1.833.334
  Cuối năm phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4=22.000.000 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.2.5 : các khoản ko được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 22%
   
 8. khiemnb

  khiemnb Viên Gạch góc tường Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  anh chudinhxinh bổ sung thêm cho mọi người hiểu rõ thêm thông tư 75/2014, chudinhxinh luôn chu đáo hjhjhj
   
 9. Muỗm08

  Muỗm08 A di đà phật! Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  TH em mua những thứ này cho nhà ăn của công ty thì sao bác?
   
 10. khiemnb

  khiemnb Viên Gạch góc tường Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  phục vụ cho DN thì được tính
   
 11. yentong

  yentong Member Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  em oánh dấu phát, bài viết rất bổ ích, thanks chủ thớt :tuyetvoi:
   
 12. Phương lắp

  Phương lắp New Member Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  cho mình xin link tải thông tư này được ko, mình tải mãi ko được, :k5931592:
   
 13. khiemnb

  khiemnb Viên Gạch góc tường Hội viên mới

 14. pqhung091965

  pqhung091965 Member Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Để đánh giá được khoản chi nào là chi phí của DN, đôi lúc không chỉ từ thói quen mà còn cần phải có đủ hiểu biết nữa .
  Như trong ví dụ trên chẳng hạn, nếu doanh nghiệp này kinh doanh nhà hàng khách sạn thì tất cả các mặt hàng mua về kia sẽ được xem xét ghi nhận là CP hợp lý của DN và thuế GTGT đương nhiên cũng sẽ được khấu trừ .
   
 15. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  [h=1]‘Binh bất yếm trá’:-(/h]-Bác pqhung091965 nó phải, có lúc ko dùng rõ ràng doanh nghiệp sai nhưng người kế tóan nắm vững luật hiểu rõ thông tư và nghị định vẫn dùng lý lẽ và vận dụng vào luật và hợp lý nó một cách tinh diệu, cơ quan thuế ko loại ra và ko xuất tóan => lợi cho doanh nghiệp
  -Nhưng cũng trường hợp như trên kế tóan ko nắm vững luật, ko nắm được thông tư, nghị định ko thông một chữ ko đủ lý cãi lại cơ quan thuế = > bị loại bỏ và xuất tóan thiệt doanh nghiệp
  -Ăn lương doanh nghiệp dĩ nhiên phải làm tốt cho doanh nghiệp nên có câu: ăn cây nào rào cây ấy là vậy
  Từ trước tới này chưa có văn bản luật nào mà cơ quan thuế nói chi tiết cho các trường hợp cả doanh nghiệp ko hỉêu đánh công văn hỏi cũng chỉ đựơc trả lời chung chung hoặc may lắm có được câu trả lời chi tiết 100 trường hợp cũng chỉ có một ko có hai, sự việc trong thiên hạ thì thiên biến vạn hóa
  Người làm kế tóan cũng cần tỉnh táo để xem mình đang đứng góc độ nào để nói và đang đứng góc độ nào để làm và vận dụng luật vào cho phù hợp chứ ko phải dập khuôn có sẵn, biết phân biệt cái nào nên làm cái nào nên không giữ cho óc sáng suốt để làm việc và vận dụng
  Chúc các thành viên có công việc ổn định và đạt ý nghiện
   
 16. alicetran155

  alicetran155 Member Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Em có một thắc mắc về khấu trừ chi phí như sau.
  Cty em có một hóa đơn đơn trên 20 triệu vào tháng 3/2014, thanh toán bằng tiền mặt, hình thức thanh toán in trên hóa đơn cũng bằng tiền mặt luôn. Vậy hóa đơn này có được khấu trừ không ah?
   
 17. Muỗm08

  Muỗm08 A di đà phật! Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Theo đúng TT thì là không được khấu trừ rồi ;(
   
 18. alicetran155

  alicetran155 Member Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  TT này có hiệu lực ngày 2/8/14 c Muỗm08 ah. Vậy nên em băn khoan quá. Chưa dám kê khai
   
  Chỉnh sửa cuối: 30/6/14
 19. bình tiến

  bình tiến Guest

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  có bạn nào am hiểu về kê khai thuế theo pp trực tiếp giúp mình với. Công ty mình hoạt động về lắp đường ống, đường nước tại công trường mình đọc thì bên mình phải nộp thuế a/d mức 5% hoạt động kinh doanh không bao thầu NVL, nhưng khi ký HĐ thì mình mua NVL làm 1 số ít nên mình phân vân thuế tính trên doanh thu của cty mình. Bạn nào biết giúp mình trả lời thắc mắc này nhé
   
 20. Muỗm08

  Muỗm08 A di đà phật! Hội viên mới

  Ðề: Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Theo TT cũ thì vẫn không được khấu trừ, thông tư mới chỉ bổ sung thêm là "không được tính vào chi phí hợp lý". Vì trước đây những hóa đơn như vậy tuy không được khấu trừ nhưng cũng được tính vào chi phí hợp lý. Giờ thì vừa không khấu trừ vừa không được tính vào CP hợp lý :-(
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.