Tổng hợp các văn bản QPPL áp dụng từ đầu năm 2009

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
Để pà kon đỡ mất công tìm kiếm, Tiger tổng hợp các văn bản QPPL tại topic này nhé :votay: :gatdau:.

1. Luật thuế GTGT số 13 và Luật thuế TNDN số 14

2. Nghị định 123/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

3. TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

4. Nghị định 124/2008/ND-CP hướng dẫn Luật thuế TNDN ngày 11/12/2008

5. Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Luật TNCN và Nghị định 100/2008/ND-CP quy định chi tiết Luật thuế TNCN

7. Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2008/ND-CP về Luật thuế TNCN

8. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008

9. Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về mục lục ngân sách

10. Thông tư 134 /2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (thuế nhà thầu)

11. Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế

12. TT03 ngày 13/01/09 thực hiện giảm gia hạn thuế TNDN theo nghị quyết 30

13. Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/09 Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT theo Nghị Quyết 30/2008

14. Thông tư 02/2009/TT-NHNN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

15. QĐ16/2009 - Giảm 50% VAT từ 1/2/2009 đến 31/12/2009

16. Thông tư 13/2009/TT-BTC ngày 2/01/2009 Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn theo Quyết định 16

17. Thông tư 18/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giảm 50% thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu

18. Thông tư 12/2009/TT-BTC hướng dẫn giãn nộp thuế TNDN

19. Thông tư 27/2009/TT-BTC vễ giãn thời hạn nộp thuế TNCN

20. Thông tư 10/2009/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, kê khai nộp thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm

21. Nghị định 13/2009/ND-CP ngày 13/02/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2007/ND-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

22. Nghị định 110 + 111 áp dụng mức lương tối thiểu từ năm 2009
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top