Tổng hợp các Thông tư, nghị định mới áp dụng từ 1/7/2013 ( Có hướng dẫn khai thuế GTGT quý)

minhla

Thích Kawasaki Z1000
Hội viên mới
Mình nhận được cái bản tin tổng hợp này. Trong đó tổng hợp hầu hết tất cả các văn bản có hiệu lực từ tháng 7/2013. Trong đó có cái này. Chắc là hữu ích cho nhiều bạn. (Xem chi tiết trong file đính kèm.)

Kê khai thuế GTGT
• Kê khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và
cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ trở xuống.
• Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế GTGT được
thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ
theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề để thực hiện khai thuế GTGT theo
tháng hay theo quý.
• Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý III/2013 chậm nhất là ngày 30/10/2013.
• Hạn nộp tờ khai thuếGTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/8/2013.
• Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuếGTGT theo quý muốn chuyển sang
khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn
nộp tờ khai thuếGTGT của tháng 7/2013.
• Việc thực hiện kê khai theo quý hay theo tháng sẽ được thực hiện ổn định trọn năm dương lịch và ổn
định theo chu kỳ3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/07/2013 đến
hết ngày 31/12/2016.

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2013
Theo Thông báo số1298/TB-KBNN ngày 01/07/2013, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đồng Đô la
Mỹtháng 07 năm 2013 là 1 USD = 20.845 VND. Tỷgiá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ
khác trong tháng 07 năm 2013 cần tham khảo nội dung Thông báo số1298 /TB-KBNN.
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top