Tổng Cục Thuế tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Tổng cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế đã được cơ quan thuế các cấp quan tâm, chú trọng triển khai. Tuy nhiên, do hậu dịch Covid-19 vẫn còn có tác động xấu đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, giá dầu, nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến động ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực, ngành kinh tế, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; số nợ thuế có xu hướng tăng lên qua các tháng, đã tác động bất lợi đến việc thực hiện xử lý thu hồi nợ thuế.

Số liệu do Tổng cục Thuế cung cấp cho thấy tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7 là 151.325 tỷ đồng, giảm 0,4% so với cuối tháng trước đó (thời điểm ngày 30/6) nhưng tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 7, ngành thuế ước thu nợ được 25.608 tỷ đồng, đạt 39% so với chỉ tiêu thu nợ năm 2023 là 65.000 tỷ đồng.

Thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 7 ước đạt 37.059 tỷ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỷ đồng.

1.jpg

(Ảnh: Internet)

Ngày 18/8/2023, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 3658/TCT-QLN về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ.

Theo đó, Tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế phải tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Đây là mục tiêu nhằm góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2023.

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các biện pháp sau:

1. Cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ thuế trên 90 ngày

Theo Mục 2 Công văn 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với doanh nghiệp nợ thuế trên 90 ngày được hướng dẫn thực hiện như sau:

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế: áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

– Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

2. Thu hồi tiền thuế của doanh nghiệp có tiền thuế nợ dưới 90 ngày

Theo Mục 2 Công văn 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023, việc thu hồi tiền thuế của doanh nghiệp có tiền thuế nợ dưới 90 ngày được hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với doanh nghiệp nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày: thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

3. Công khai thông tin của doanh nghiệp nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn

Theo Mục 3 Công văn 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

4. Các biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ năm 2023

Căn cứ theo khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý thuế 2019, các biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ năm 2023 bao gồm:

– Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của người nộp thuế mở tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác.

– Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.

– Đề nghị cơ quan hải quan cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

– Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

– Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên.

– Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.

– Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(Công văn 3658/TCT-QLN được đính kèm phái dưới bài viết)

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

https://vinatas.com.vn/tu-van-thue/

Hoặc các khóa học của CleverCFO theo đường link sau:

https://clevercfo.com/
 

Đính kèm

  • Cong-van-so-3658-TCT-QLN.pdf
    460.2 KB · Lượt xem: 0

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top