tính tổng số lượng từng mặt hàng của từng người

huongamy85

Member
Hội viên mới
CÁc bạn ơi ai giỏi excell giúp mình với

Mình có 2 sheet như vậy:

Sheet 1
Cột A: mã nhân viên ( NHIỀU NHÂN VIÊN )
Cột B: sẽ là tên nhân viên
Cột C: mã hàng (NHIỀU H ÀNG)
Cột D: số lượng hàng bán

Sheet 2: CỘT A VÀ B ĐÃ MẶC ĐỊNH SẴN THEO BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA
Mình có
Cột A: mã hàng
Cột B: Tên hàng hóa các loại

mình muốn Cột C là tên của 1 nhân viên bất kỳ ở sheet 1. Khi nhập mã nhân viên đó thì nó sẽ tự động link số LƯỢNG CỘNG DỒN CỦA TỪNG MẶT HÀNG THEO ĐÚNG MÃ HÀNG

AI BIẾT LÀM GIÚP MÌNH CÔNG THỨC NÀY NHES

XIN CÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU LẮM
 
Bạn đưa file lên đi, xem mình có thể giúp ko nhé.
Bạn đưa file Office 2003 tải lên nhé.
paperclip.png
Tập tin đính kèm
 
Bạn dùng hàm Vlookup để lọc tên, dùng hàm sumif để cộng cho từng mặt hàng nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top