Tính ngày tháng của 2 trường Date

Sàn gỗ hcm

New Member
Hội viên mới
Hi mọi người,
Mình muốn tính khấu hao tài sản của 1 sp có 2 cột ngày mua và ngày hiện tại.

Muốn tính số tháng/năm đã sử dụng đến thời điểm hiện tại, tính ntn vậy?

Thanks
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top