tiền lãi của ngân hàng_có phạm pháp

Mèo Tồ

Lười Nhất DKT
Hội viên mới
Có một cách để dùng tiền của công ty :santa: khi tiền đổ về, nhưng chưa đến lúc cần, phòng kế toán + thủ quỹ, liên kết với nhau, đem tiền đó đi gửi ngắn hạn, tiền lãi chia nhau, khi công ty cần tiền, vẫn có ngay lúc đó. :motsach: có phạm pháp?
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: tiền lãi của ngân hàng_có phạm pháp

Có một cách để dùng tiền của công ty :santa: khi tiền đổ về, nhưng chưa đến lúc cần, phòng kế toán + thủ quỹ, liên kết với nhau, đem tiền đó đi gửi ngắn hạn, tiền lãi chia nhau, khi công ty cần tiền, vẫn có ngay lúc đó. :motsach: có phạm pháp?
sao không vi phạm
theo quy định tại Điều 166 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

“Điều 166. Tội lập quỹ trái phép

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái phép có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát;

b) Để thực hiện tội phạm khác;

c) Quỹ trái phép có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười năm:

a) Quỹ trái phép có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4. Phạm tội trong trường hợp quỹ trái phép có giá trị từ một tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.”
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top