Tiền khoán chi công tác phí có tình thuế TNCN hay không?

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Câu hỏi:
Kính gửi cơ quan Thuế, Hiện nay tôi đang ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ với 1 công ty TNHH nước ngoài về việc thực hiện tư vấn giám sát. Trong quá trình làm việc có đi công tác tại các tỉnh thực hiện giám sát và có lấy các hóa đơn Giá trị gia tăng cho đi lại (máy bay, ô tô). Công ty có trả tiền khoán công tác phí cho thuê khách sạn, tiền ăn (theo quy định của công ty). Vậy kính mong cơ quan thuế trả lời giúp khi tính thuế Thu nhập cá nhân, các khoản công ty hoàn trả tiền mua vé máy, thuê ô tô và tiền công tác phí có phải là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không. Xin trân trọng cám ơn.

cong-tac-phi.png

Trả lời:
- Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định các khoản thu nhập chịu thuế

+ Tại Khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

...2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

...đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

...đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài. ”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Độc giả là cá nhân cư trú ký hợp đồng cung ứng dịch vụ (không phải là hợp đồng lao động) với Công ty TNHH nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc thực hiện tư vấn giám sát, theo thỏa thuận Công ty chi trả cho Độc giả khoản tiền công tác phí (tiền vé máy bay, ôtô, tiền ở khách sạn, tiền ăn) thì các khoản tiền công tác phí này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top