Tiền hỗ trợ xăng xe, điện thoại có tính vào chi phí khi tính thuế TNDN, có tính thuế TNCN không?

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Câu hỏi:
Kính gửi: Bộ tài chính. Trong năm 2016 Công ty tôi có khoán chi 02 loại trợ cấp sau: trợ cấp điện thoại cho người lao động và trợ cấp xăng xe cho người lao động. Hai loại trợ cấp này được trả cùng tổng thu nhập hàng tháng cho người lao động và không có hóa đơn tài chính chỉ có bảng kê có đủ chữ ký của người nhận tiền kèm phiếu chi và có quyết định của ban giám đốc và được đưa vào quy chế tài chính của Công ty và hợp đồng của người lao động. Tôi muốn hỏi: Hai loại trợ cấp này có được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN không? Hai loại trợ cấp này có phải tính thuế TNCN của người lao động không Rất mong quí Bộ giải đáp và hướng dẫn.Trả lời:

c.png

d.png


Nguồn: http://www.mof.gov.vn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top