THUẾ TNCN CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẠI DIỆN NHÓM KÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ketoan-2022

New Member
Hội viên mới
Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhà thầu xây dựng. Bên đơn vị muốn thuê thời vụ làm về phần nhân công. và đứng đầu một nhóm người đó sẽ có một người làm đại diện cho họ để ký hợp đồng với đơn vị.
Hỏi:
1. Khi thanh toán cho người đứng đầu nhóm cá nhân đó và công ty đã khấu trừ lại 10% cho từng đợt thanh toán. Trường hợp này công ty khấu trừ, kê khai và nộp thuế cho cá nhân làm đại diện này hay toàn bộ các thành viên trong nhóm.
2. Đơn vị ký hợp đồng với người làm đại diện nhóm này có được xem là ký hợp đồng giao khoán mang tính chất thời vụ không hay bản chất nó là lương và cty phải chuyển đổi hình thức từ khóan sang hợp đồng lao động và phải đóng bảo hiểm cho các công nhân đó.( những công nhân này làm theo thời vụ khi nào có công trình mới làm còn k có công trình thì sẽ không làm).
3. Trường hợp này khi đơn vị hoàn tất việc kê khai và nộp thuế cho người đại diện thì xem như chi phí này vẫn đưa vào là chi phí hợp lý hợp lệ và vẫn được trừ khi tính thuế TNDN. Đến đây xem như công ty đã hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước?

4. Trường hợp về phía người đứng đầu nhóm công nhân đứng ra ký hợp đồng và khi nhận tiền như vậy xem như số tiền mà người đó nhận phải chịu tòan bộ thuế TNCN thay cho các thanh viên trong nhóm như vậy lại thiệt hại cho người trưởng nhóm. Vì khi đơn vị kê khai và nộp thuế dựa trên mã số thuế cá nhân của người trưởng nhóm này. ( ví dụ đơn vị trả cho người đại diện nhóm mỗi lần thanh toán 200tr thì người trưởng nhóm đã chia sẽ phần tiền này cho 9 người, mỗi người 20tr)

Vậy doanh nghiệp phải làm hồ sơ như thế nào để vẫn được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ mà người trưởng nhóm này vẫn không bị thiệt hại nhiều khi cuối năm tự đi quyết toán?

5. Theo thông tư, nghị định nào?

Thanks All!
 
1. Khi thanh toán cho người đứng đầu nhóm cá nhân đó và công ty đã khấu trừ lại 10% cho từng đợt thanh toán. Trường hợp này công ty khấu trừ, kê khai và nộp thuế cho cá nhân làm đại diện này hay toàn bộ các thành viên trong nhóm.
=> Từng người có nhận tiền
2. Đơn vị ký hợp đồng với người làm đại diện nhóm này có được xem là ký hợp đồng giao khoán mang tính chất thời vụ không hay bản chất nó là lương và cty phải chuyển đổi hình thức từ khóan sang hợp đồng lao động và phải đóng bảo hiểm cho các công nhân đó.( những công nhân này làm theo thời vụ khi nào có công trình mới làm còn k có công trình thì sẽ không làm).
=> Nếu NĐD đang ký kinh doanh sử dụng hóa đơn xuất cho cty thì là dịch vụ. NĐD không đăng ký kinh doanh thì bản chất là tiền lương => khấu trừ thuế 10%
3. Trường hợp này khi đơn vị hoàn tất việc kê khai và nộp thuế cho người đại diện thì xem như chi phí này vẫn đưa vào là chi phí hợp lý hợp lệ và vẫn được trừ khi tính thuế TNDN. Đến đây xem như công ty đã hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước?
=> Đúng. Nhưng nếu chỉ khấu trừ và kê khai cho 1 mình NĐD thì mức thuế suất của NĐD có thể là 35% như vậy thiệt cho họ.
4. Trường hợp về phía người đứng đầu nhóm công nhân đứng ra ký hợp đồng và khi nhận tiền như vậy xem như số tiền mà người đó nhận phải chịu tòan bộ thuế TNCN thay cho các thanh viên trong nhóm như vậy lại thiệt hại cho người trưởng nhóm. Vì khi đơn vị kê khai và nộp thuế dựa trên mã số thuế cá nhân của người trưởng nhóm này. ( ví dụ đơn vị trả cho người đại diện nhóm mỗi lần thanh toán 200tr thì người trưởng nhóm đã chia sẽ phần tiền này cho 9 người, mỗi người 20tr)
Vậy doanh nghiệp phải làm hồ sơ như thế nào để vẫn được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ mà người trưởng nhóm này vẫn không bị thiệt hại nhiều khi cuối năm tự đi quyết toán?
=> Hồ sơ cần:
  • Hợp đồng ký với các cá nhân hoặc đại diện nhóm cá nhân,
  • Bảng chấm công/Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc
  • Bảng lương /Chứng từ thanh toán tiền nhân công có chữ ký nhận tiền của từng cá nhân
  • Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN,
  • Bản sao chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) của cá cá nhân,
  • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho từng cá nhân (nếu có) và các hồ sơ có liên quan khác (nếu có).
  • Công ty phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với khoản khấu trừ thuế TNCN 10% nêu trên cùng Tờ khai thuế TNCN tháng (quý) và Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm của Công ty. Công ty không thực hiện quyết toán thay thuế TNCN đối với những cá nhân này do không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN.
5. Theo thông tư, nghị định nào? TT 111/2013- TT92/2015- CV số 13533/CTHDU-TTHT
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top