thuế thu nhập cá nhân

koibito37na

Member
Hội viên mới
chào mọi người. e là thành viên mới em mới vào nghề nên chưa biết gì cả mong mọi người giúp đỡ ạ.công ty em có mấy người lương trên 4 triệu nhưng trước giờ c kế toán cũ không kê khai TNCN hàng quý hay tháng mà chỉ làm quyết toán năm. vì bảo là ko phát sinh thuế phải nộp vì sau khi giảm trừ ko ai phải đóng thuế nữa. làm như vậy được không ạ. em thấy cứ sai sai thế naòaayss. mọi người giúp e với
 
Ðề: thuế thu nhập cá nhân

chào mọi người. e là thành viên mới em mới vào nghề nên chưa biết gì cả mong mọi người giúp đỡ ạ.công ty em có mấy người lương trên 4 triệu nhưng trước giờ c kế toán cũ không kê khai TNCN hàng quý hay tháng mà chỉ làm quyết toán năm. vì bảo là ko phát sinh thuế phải nộp vì sau khi giảm trừ ko ai phải đóng thuế nữa. làm như vậy được không ạ. em thấy cứ sai sai thế naòaayss. mọi người giúp e với

Hàng quý k phát sinh thuế pải nộp thì chỉ pải làm quyết toán năm thôi bạn. Ko sai đâu.
 
Ðề: thuế thu nhập cá nhân

kể cả khi mức thu nhập thuộc bậc phải đóng thuế nhưng giảm trừ gia cảnh hết thì vẫn không phải khai ạ?
 
Ðề: thuế thu nhập cá nhân

Hàng quý k phát sinh thuế pải nộp thì chỉ pải làm quyết toán năm thôi bạn. Ko sai đâu.
Nhưng theo TT28 về quản lý thuế có nói như sau:
Điều 9. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế
a) Người nộp thuế phải tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Quản lý thuế.
b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.
c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.
d) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng hoặc quý đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế tài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế. Kỳ tính thuế năm của các loại thuế khác là năm dương lịch.
e) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
Trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (5) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
- Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;
- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;
- Lý do tạm ngừng kinh doanh;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.
Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Do đó vẫn phải kê khai và nộp tờ khai bình thường mà c.
 
Ðề: thuế thu nhập cá nhân

Nhưng theo TT28 về quản lý thuế có nói như sau:
c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

Do đó vẫn phải kê khai và nộp tờ khai bình thường mà c.

nhưng trong Thông tư này cũng quy định cụ thể tại điều 14 -khai thuế TNCN như sau :

b) Cách xác định khai thuế theo tháng hoặc quý được áp dụng thống nhất cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau:
b.1) Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát sinh khấu trừ thuế theo từng loại tờ khai mà có số thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ khai thuế theo tháng, nếu có số thuế khấu trừ nhỏ hơn 05 triệu đồng thì nộp tờ khai thuế theo quý tính cho cả năm.
b.2) Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai cho cơ quan thuế.
Ví dụ:
- Tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế, tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế từ 5 triệu đồng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp tờ khai thuế như sau:
Tháng 1, tháng 2 không phải kê khai.
Từ tháng 3 trở đi, thực hiện kê khai theo tháng.
- Trường hợp từ tháng 1 đến tháng 4 không phát sinh khấu trừ thuế, tháng 5 phát sinh khấu trừ thuế nhỏ hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp tờ khai thuế như sau:
Từ tháng 1 đến tháng 4 không phải kê khai.
Từ tháng 5 trở đi, thực hiện kê khai theo quý, bắt đầu từ quý II.

như vậy nếu không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì cuối năm quyết toán thôi bạn ạ.
 
Ðề: thuế thu nhập cá nhân

em chưa hiểu về khái niệm khấu trừ thuế lắm ạ. như trường hợp của em có 2 người thu nhập trên 5 triệu thì có phải kê không ạ. sau khi giảm trừ thì không phải đóng thuế nữa.
 
Ðề: thuế thu nhập cá nhân

em chưa hiểu về khái niệm khấu trừ thuế lắm ạ. như trường hợp của em có 2 người thu nhập trên 5 triệu thì có phải kê không ạ. sau khi giảm trừ thì không phải đóng thuế nữa.

Sau khi giảm trừ k pải đóng thuế tức là "ko phát sinh thuế pải nộp" ===> k pải làm theo quý nữa.
 
Ðề: thuế thu nhập cá nhân

em chưa hiểu về khái niệm khấu trừ thuế lắm ạ. như trường hợp của em có 2 người thu nhập trên 5 triệu thì có phải kê không ạ. sau khi giảm trừ thì không phải đóng thuế nữa.

Cứ hiều vầy cho dễ em a:
Thu nhập chịu thuế là bao gồm tổng thu nhập của mình trong tháng đó.
Thu nhập Tính Thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ ( BHXH BHYT, giam trừ bản thân , giảm trừ gia cảnh...)
Khi nào thu nhập tính thuế >0 thì mình bắt đầu áp dụng các mức thuế suất thuế TNCN để tính ra số thuế TNCN phải nộp
 
Re: Ðề: thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế là bao gồm tổng thu nhập của mình trong tháng đó.
Thu nhập Tính Thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ ( BHXH BHYT, giam trừ bản thân , giảm trừ gia cảnh...)
Khi nào thu nhập tính thuế >0 thì mình bắt đầu áp dụng các mức thuế suất thuế TNCN để tính ra số thuế TNCN phải nộp[/QUOTE]
Theo mình hiểu thì Tổng TNCT trả cho cá nhân ở chỉ tiêu 24 của tờ khai khấu trừ thuế TNCN là bao gồm cả BHXH,BHYT? Mình vẫn không rõ phần này lắm
 
Ðề: Re: Ðề: thuế thu nhập cá nhân

Tùy theo từng cục thuế quản lý. Mỗi nơi quản lý 1 kiểu. Chi cụ này thì yêu cầu nộp theo quý, chi cục thì bảo k phải nộp. Bạn hỏi cơ quan thuế chỗ bạn nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top