Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền nghỉ phép trả cho người lao động.

hanoi1208

New Member
Hội viên mới
Căn cứ điều 73,77 Bộ Luật Lao Động có quy định người lao động được nghỉ phép hàng năm, trường hợp chưa nghỉ phép thì được trả lương cho những ngày chưa nghỉ. Vậy, theo quy định trên thì tiền nghỉ phép trả cho người lao động được xem là khoản tiền lương thuộc đối tượng thu nhập thường xuyên chịu thuế, khoản thu nhập nói trên được cộng vào các khoản thu nhập chịu thuế khác của người lao động để tính thu nhập.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top