Thuê lao động theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng có khẫu trừ thuế TNCN không?

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Câu hỏi:
Công ty tôi là công ty xây dựng có thuê lao động bên ngoài theo Hợp đồng lao động dưới 3 tháng, nhưng những người lao động này có ký bản cam kết thu nhập trong năm dưới 108 triệu đồng/năm. Vì thế Công ty tôi không khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân đối với những người lao động này. Vậy tôi muốn hỏi Công ty tôi làm như vậy có đúng quy định không?

lao động thời vụ.png


Trả lời:
Căn cứ điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về kê khai, khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp khác thì: Trường hợp Công ty có thuê lao động dưới 3 tháng thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế 10%, nhưng cá nhân trên chỉ có duy nhất thu nhập một nơi và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết để Công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, kết thúc năm tính thuế, Công ty tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế theo mẫu quy định và nộp cho cơ quan thuế.

Nguồn: http://www.gdt.gov.vn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top