Thuế các cổ đông phải chịu khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu giữa 2 DN

lion_king82

New Member
Hội viên mới
Các bác cho mình hỏi khi thực hiện nghiệp vụ sáp nhập doanh nghiệp B vào A, A sẽ phát hành cổ phiếu của A cho các cổ đông hiện hữu DN B, đổi lại các cổ đông trong DN B sẽ chuyển sở hữu của mình tại B sang cho DN A (tỷ lệ hoán đổi thì theo định giá 2 doanh nghiệp để xác định.)

Như vậy, khi thực hiện hoán đổi các cổ đông của DN B có phải chịu các loại thuế nào không (pháp nhân có thể là thuế TNDN; thể nhân có thể là thuế TNCN).
 
Bạn tham khảo nha:
https://***************.vn/cong-van...doi-chung-chi-quy-Cuc-Thue-Ha-Noi-433714.aspx
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top