Thực hư việc "hồi sinh" báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn?

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC khiến nhiều người hoang mang về việc liệu có phải Bộ Tài chính đã lại “hồi sinh” báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn. Vậy thực hư việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thế nào?

cach-bao-cao-thanh-tich-ca-nhan.jpg

Từ 01/7/2022 không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn?


Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn giấy (mẫu số BC26/HĐG) là mẫu báo cáo sử dụng áp dụng với hoá đơn giấy. Căn cứ Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh mua hoá đơn của cơ quan thuế phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và bảng kê trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp vào hàng quý.

Tuy nhiên, căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, lộ trình áp dụng hoá đơn điện tử được thực hiện như sau:

- Trước 01/7/2022: Chỉ các cơ sở kinh doanh được thông báo chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn điện tử và đã đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng sử dụng hoá đơn điện tử.

- Từ ngày 01/7/2022: Tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng hoá đơn điện tử trừ các trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nhiệp kinh doanh ở nơi có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn…

Như vậy, có thể thấy, sau ngày 01/7/2022, hầu hết các doanh nghiệp (trừ các trường hợp vẫn sử dụng hoá đơn giấy) đều phải đồng bộ áp dụng hoá đơn điện tử. Do đó, các doanh nghiệp này từ ngày 01/7/2022 đều không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn trừ các đơn vị chưa sử dụng hoá đơn điện tử.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc áp dụng hoá đơn điện tử đã được sử dụng từ ngày 21/11/2021 theo hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1:
Từ ngày 21/11/2021: Triển khai áp dụng hoá đơn điện tử với 06 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bình Định.

- Giai đoạn 2: Hoá đơn điện tử áp dụng từ tháng 4/2022 với 57 tỉnh, thành phố còn lại theo Quyết định 206/QĐ-BTC.

Như vậy, các doanh nghiệp đã sử dụng hoá đơn điện tử sẽ không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn giấy mà chỉ những doanh nghiệp chưa sử dụng hoá đơn điện tử nêu trên.


Doanh nghiệp có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn?


Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ phải nộp trong đó có đề cập đến báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

Điều đó khiến nhiều kế toán của doanh nghiệp hiểu lầm doanh nghiệp nào cũng phải nộp báo cáo này. Đồng nghĩa, thông qua Quyết định này, Bộ Tài chính đã “hồi sinh” cho báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và áp dụng với tất cả các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo phân tích ở trên, chỉ có trường hợp chưa sử dụng hoá đơn điện tử mà vẫn sử dụng hoá đơn giấy thì các doanh nghiệp mới phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế.

Ngược lại, nếu đã sử dụng hoá đơn điện tử thì không cần nộp báo cáo này bởi theo điểm e khoản 2 Điều 55 Nghị định 123, doanh nghiệp đã gửi dữ liệu hoá đơn đến cơ quan thuế nếu mua hoá đơn của cơ quan thuế. Do đó, doanh nghiệp đã sử dụng hoá đơn điện tử sẽ không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

Còn trường hợp báo cáo việc sử dụng hoá đơn chỉ áp dụng trong trường hợp mua hoá đơn giấy của cơ quan thuế, chưa chuyển sang hoá đơn điện tử thì tiếp tục nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế.

Như vậy, không có chuyện Bộ Tài chính “hồi sinh” báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn. Việc nộp báo cáo này được thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp nào đã chuyển sang hoá đơn điện tử từ cuối năm 2021 thì không phải nộp báo cáo này;

- Doanh nghiệp nào mới chuyển sang hoá đơn điện tử trong giai đoạn 2 và trong quý 2 vẫn sử dụng hoá đơn giấy thì vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng những hoá đơn giấy đã sử dụng trong thời gian chưa chuyển hoàn toàn sang hoá đơn điện tử.

- Doanh nghiệp nào thuộc diện không bắt buộc chuyển sang hoá đơn điện tử, vẫn đang dùng hoá đơn giấy thì quý 2 nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn như trước nay vẫn thực hiện.

Theo Luatvietnam.vn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top