thủ tục giải thể Chi nhánh

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn Thủ Tục' bắt đầu bởi bluestarvn, 29/12/09.

 1. bluestarvn

  bluestarvn Member Hội viên mới

  Có 1 chi nhánh nhờ mình làm thủ tục giải thể. Chi nhánh này hạch toán độc lập đăng ký kinh doanh T02/2009 có ít chứng từ đầu vào, phát sinh không có đầu ra ,không có kế toán, không có nộp tờ khai thuế hàng tháng, T05/2009 dự tính nhập hành về kinh doanh thì thời kỳ đó trụ sở chính làm ăn thua lỗ nặng không cón khả năng kinh doanh. T11/2009 tổng giám đốc cho thôi việc hết toàn bộ nhân viên và đống cửa DN nhưng không thông báo phá sản (trụ sở chính). Trước tình hình đó giám đốc chi nhánh gọi điện cho tổng giám đốc để xin được làm thủ tục phá sản nhưng mãi cũng không liên lạc được.
  trước tình hình như vạy mình phải làm gì để giúp GĐ chi nhánh . có nên làm thủ tục phá sản chi nhánh không, mà không có quyết định của tổng giám đốc thì làm sao làm thủ tục được, không biết đây có phải công ty ma không nữa, các bạn cho lời khuyên nhe.
   
                
 2. tigonluan

  tigonluan love forever Hội viên mới

  Ðề: thủ tục giải thể Chi nhánh

  1. Về thẩm quyền ra quyết định giải thể chi nhánh:

  Về mặt pháp lý, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh giải thể theo quyết định của chính doanh nghiệp. Trường hợp của anh, thẩm quyền giải thể thuộc về Hội đồng quản trị công ty.

  2. Về Hồ sơ giải thể chi nhánh, bao gồm:

  a) Quyết định của Hội đồng quản trị công ty về giải thể chi nhánh;

  b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

  c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

  d) Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh;

  đ) Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;

  e) Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;

  3. Người đại diện theo pháp luật của công ty và Giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh.

  4. Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

  5. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác.

  Hi vọng câu trả lời trên giải đáp được thắc mắc của bạn.

  Tham khảo nha
   
 3. bluestarvn

  bluestarvn Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục giải thể Chi nhánh

  bạn tigonluan cho mình hỏi thêm là mình làm thủ tục giải thể luôn đồng thời thực hiện xong các nghĩa vụ nộp thế ... hây phải kê khai hết thuế hàng thánh thực hiện xong các nghĩa vụ mới được giải thể
   
 4. truongthon

  truongthon Lên tỉnh Hội viên mới

  Ðề: thủ tục giải thể Chi nhánh

  Đúng rồi bạn à bạn phải hoàn thành hết các nghĩa vụ về thuế trước khi tiến hành giải thể
  Theo quy định tại Điều 54 Luật quản lý thuế quy định như sau:1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  2. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật phá sản.

  3. Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp.
   
 5. vnqwe123

  vnqwe123 New Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục giải thể Chi nhánh

  bạn phải tiến hành ngay
  thứ nhất làm văn bản báo cáo lên Tổng giám đốc
  thứ 2 chuẩn bị hồ sơ

  HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

  (Theo Luật Doanh nghiệp 2005)  1. Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp ( mẫu tham khảo GT1)

  2. Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản (mẫu tham khảo GT2)

  3. Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...)

  4. Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế).

  5. Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ) (mẫu tham khảo GT3).

  6. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp

  7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  Ghi chú: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.  Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.  Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, gồm có:  1. Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD (mẫu tham khảo GT4)

  2. Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

  3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

  4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)

  5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).

  6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

  Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.

  Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

  Mẫu thành lập tổ thanh lý tài sản

  Mẫu thông báo giải thể
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  về thuế  Bạn làm 1 bộ hồ sơ gửi chi cục thuế nơi đăng ký trụ sở (công văn thông báo giải thể, Biên bản họp hội đồng thành viên đối với cty TNHH hoặc Biên bản họp hội đồng quản trị đối với cty CP về việc quyết định giải thể)
  _ thanh lý tài sản, thu hồi công nợ sau đó lập BCTC đến thời điểm quyết định giải thể để nộp cho cơ quan thuế.
  _ sau đó mang trả hoá đơn cho chi cục thuế
  _ Cuối cùng là bước quyết toán thuế
  _ QUyết toán thuế xong thì trả mST gốc để làm thủ tục đóng MST.
  _ đóng MST xong thì cầm quyết định và làm một bộ thông báo gửi phòng ĐKKD
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  xong nhé
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/1/10
 6. holy2310

  holy2310 New Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục giải thể Chi nhánh

  Cho mình xin 2 mẫu văn bản về giải thể chi nhánh với:

  01. Biên bản họp hội đồng thành viên về giải thể chi nhánh.
  02. Giấy xác nhận không nợ thuế.

  Cám ơn nhiều

  holy2310@yahoo.com
   
 7. Hoabutt

  Hoabutt New Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục giải thể Chi nhánh

  Bạn vnqwe123 ơi, bạn còn tham gia trên diễn đàn hay ko, cho mình hỏi chút với.
  Thông tin trên của bạn khi làm thủ tục giải thể VPDD ý, mình đọc luật DN 2005 rồi, sao ko thấy ghi có mục 4 và mục 5 nhỉ?
  Ct mình ở HCM nhưng VPDD ở HN mà bên mình ko hoạt động hơn 10 năm nay rồi nhưng chẳng ai nhớ phải làm thủ tục đóng cửa cả. Giờ ko biết Giấy phép thành lập VPDD và con dấu VP ở đâu nữa.
  Mình xem thủ tục hành chính của sở KH ĐTHN cũng ko thấy có cái này. Giờ ko biết phải làm sao? Bị phạt như thế nào vì chẳng có cái gì trong tay cả.
  Ai từng gặp chỉ hộ cho mình với. Cám ơn các bạn trước.
   
 8. holy2310

  holy2310 New Member Hội viên mới

  Trình tự các bước giải thể Chi nhánh.

  Cty tui mới giải thể chi nhánh, tui post trình tự 3 bước thực hiện cho các bạn cần thông tin.

  Bước 1: Yêu cầu chi nhánh giải thể thỏa những điều kiện sau
  - Chi nhánh giải thể Hạch Toán Phụ Thuộc
  - Chi nhánh giải thể đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.
  - Chi cục Thuế Q1 quản lý​

  Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ
  1. Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD. (làm 3 bản)
  2. Quyết định của Hội đồng thành viên (Cty TNHH 2 thành viên trở lên) (làm 3 bản)
  3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (Cty TNHH 2 thành viên trở lên) (làm 2 bản)
  4. Cam kết nợ + Bảng thanh toán trợ cấp thôi việc. (làm 2 bản)
  5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu của Công An TP.HCM
  6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.
  8. Con dấu
  9. Giấy giới thiệu, của người đi làm thủ tục (làm 3 bản)
  10. CMND (gốc) của người đi làm thủ tục (mang theo khi làm thủ tục)

  Bước 3: Đi nộp hồ sơ, địa chỉ & loại hồ sơ nộp.
  - Chi cục Thuế Q1: Gửi thông báo giải thể.:
  * Địa chỉ: 115 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1, TP.HCM
  * Hồ sơ gồm: số 1, số 2, số 9 [nội dung ở Bước 2]
  - Công An: Hoàn trả con dấu:
  * Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM
  * Hồ sơ gồm: số 2, số 8, số 9, số 10 [nội dung ở Bước 2]
  - Sở kế hoạch đầu tư: Bộ hồ sơ giải thể.:
  * Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Q1, TP.HCM
  * Hồ sơ gồm: số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. [nội dung ở Bước 2]
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/2/11
 9. quân_tử

  quân_tử New Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục giải thể Chi nhánh

  Chào bạn,

  Mình định hỏi về vấn đề Chi nhánh phụ thuộc không có con dấu cũng không kinh doanh ( vì đó là cơ sở sản xuất), thì có thể bỏ bớt các bước có liên quan ko (bước 5,8-)? Hiện tại cty đóng BHTN cho nhân viên như vậy bước 4 có thể bỏ qua không?
  À, có cần phải đăng báo 3 kỳ liên tiếp ko?
  Ai biết trả lời gấp dùm nha!
  Xin cảm ơn !
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/3/11
 10. ca-linh-xinh

  ca-linh-xinh New Member Hội viên mới

  Cứ mỗi nơi VD: Công An, Chi cục thuế, Sở kế hoạch đầu tư... mỗi thứ đều phải 3 tờ cho mỗi laọi giấy tờ như vậy sao? như vậy tổng công cần là có cái cần đến 9 tờ?
   
 11. gmcbvn

  gmcbvn New Member Hội viên mới

  Ðề: Trình tự các bước giải thể Chi nhánh.

  Bạn ơi , cho mình hỏi tý , vậy có cần phỉa quyết toán thuế ở chi nhánh trươc khi giải thể không vậy holy2310
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.