Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Luật Tài Nguyên

New Member
Hội viên mới
1. Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:
2.Trình tự xử lý hồ sơ Đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan nhà nước

  • Thẩm định hình thức đơn:
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, sau đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
  • Công bố đơn:
Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
  • Thẩm định nội dung đơn:
Cục tiến hành đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ.
  • Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:
3. Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.
– Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn;
– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
– Thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
Như vậy, quá trình xử lý đơn có thể kéo dài tới 12 tháng.
Bạn nào gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan tới Nhãn hiệu, liên hệ mình sẽ hỗ trợ nha
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top