Thủ tục chứng từ khi ....

Thảo luận trong 'Doanh thu, giảm trừ' bắt đầu bởi vanhungsss, 12/10/07.

 1. vanhungsss

  vanhungsss New Member Hội viên mới

  Thủ tục chứng từ khi thực hiện chính sách chiết khấu thương mại :

  Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại thì giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã được giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại). Trên hóa đơn phải ghi rõ tỷ lệ hoặc mứv giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT và tổng giá thanh toán. Khi đó khoản chiết khấu thương mại này không được phản ánh vào TK 521 và doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.

  Trường hợp người mua hàng mua nhiều lần mới đạt được lượng hàng được hưởng chiết khấu thương mại thì số chiết khấu người mua được hưởng được giảm trừ vào gíá bán của hoá đơn bán hàng lần cuối cùng. Khi số chiết khấu người mua được hưởng lớn hơm số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì sẽ tiếp tục trừ vào hóa đơn của lần mua hàng tiếp theo trong kỳ tới. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa dơn và số tiền được giảm giá. Trường hợp khác hàng không tiếp tục mua hàng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hơp này đươc phản ánh vào TK 521

  Thủ tục chứng từ, trường hơp hàng bán bị trả lại :

  Khi mua hàng mà người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng nhưng sau đó người mua phát hiện hàng không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ lô hàng. Khi xuất hàng trả lại cho người bán người mua phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại cho người bán do không đúng quy cách hoặc không đảm bảo chất lượng, tiền thuế GTGT tương ứng (nếu có). Hóa đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.

  Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT (ghi rõ của hóa đơn nào : số hiệu, ngày tháng lập hóa đơn), lý do trả lại hàng kèm hóa đơn (bản sao y có chứng thực) gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, số thuế GTGT đã kê khai của bên bán.

  Nếu người bán đã xuất hàng và lập hóa đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ lô hàng. Khi trả lại hàng, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT (ghi rõ của hóa đơn nào : số hiệu, ngày tháng lập hóa đơn), lý do trả lại hàng kèm hóa đơn (bản chính) gửi cho bên bán để bên bán lập lại hóa đơn cho số lượng hàng đã nhận. Các hóa đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh kê khai doanh số bán, số htuế GTGT đầu ra.

  Thủ tục chứng từ, trường hơp giảm giá hàng bán :

  Đối với DN đã xuất bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và lập hóa đơn giao cho người mua, nhưng sau đó hàng hóa, dịch vụ kém phẩm chất hay không đúng quy cách…phải điều chỉnh giảm giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản. Trong văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giảm giá theo hóa đơn đã xuất (ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng lập hóa đơn), lý do giảm giá, đồng thời bên bán lập hóa đơn để điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hóa đơn đươc lập mới ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hóa dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu, ngày tháng…Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế GTGT đầu vào và đầu ra.
   
                
 2. trangrom293

  trangrom293 Let's Cheer up! Hội viên mới

  Ðề: Thủ tục chứng từ khi ....

  chuyện j đang xảy ra vậy?
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.