Thù lao giảng dạy đã được khấu trừ 10% thì có cần phải quyết toán thuế TNCN không?

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Câu hỏi:
Tôi là công chức tại cơ quan nhà nước, trong năm vừa qua tôi có được mời đi giảng cho sinh viên của một trường đại học, trường đã khấu trừ 10% tiền giảng dạy trước khi trả cho tôi, vậy xin hỏi tôi có cần phải quyết toán thuế hay không?


giảng viên.jpg


Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì: “Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông có thu nhập từ tiền lương, tiền công của cơ quan nhà nước, đồng thời có thu nhập từ việc giảng dạy ở nơi khác. Nếu bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% thì ông được ủy quyền cho cơ quan nhà nước nơi ông làm việc quyết toán thuế thay và không phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Nguồn: http://www.gdt.gov.vn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top