Thông tư, chính sách kế toán, kiểm toán, thuế

Thảo luận trong 'BRAVO' bắt đầu bởi Phần mềm BRAVO, 15/5/18.

 1. Phần mềm BRAVO

  Phần mềm BRAVO Member Thành viên BQT Hội viên mới


 2. Phần mềm BRAVO

  Phần mềm BRAVO Member Thành viên BQT Hội viên mới

  11 nội dung sẽ được cải cách trong chính sách Bảo hiểm xã hội


  Nội dung cải cách về hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng được đề ra trong Nghị quyết số 28-NQ/TW, gồm: Trợ cấp hưu trí xã hội; Bảo hiểm xã hội cơ bản (gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện); Bảo hiểm hưu trí bổ sung .

  [​IMG]
  • Điều chỉnh quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí
  • Nới rộng diện bao phủ chính sách BHXH
  • Thay đổi trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách
  • Gia tăng số lao động tham gia BHXH trong khu vực phi chính thức
  • Khắc phục các bất hợp lý trong chế độ bảo hiểm hưu trí
  • Thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình
  • Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH
  • Điều chỉnh tỉ lệ tích luỹ để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế
  • Đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH
  • Điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ

  >> Quy định về đối tượng tham gia và mức đóng BHXH tự nguyện.

  Theo Tạp chí tài chính
   
 3. Phần mềm BRAVO

  Phần mềm BRAVO Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Tổng cục Thuế hướng dẫn về nộp Báo cáo tài chính


  [​IMG]

  Vướng mắc về nộp Báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC đã được Tổng Cục Thuế trả lời bằng công văn 1980/TCT-KK như sau:

  Theo quy định thì người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ và vừa (gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ) sẽ thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016. Về việc nộp thuế, người nộp thuế phải:

  - Lập và gửi Báo cáo tài chính đến các cơ quan quản lý liên quan (cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê) theo mẫu biểu và hướng dẫn tại Thông tư 133/2016 từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

  - Trường hợp, các doanh nghiệp này đã nộp Báo cáo tài chính theo mẫu biểu Báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thì cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp gửi lại Báo cáo tài chính theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016.

  Cơ quan thuế căn cứ ngày tại Thông báo bước 1 lần đầu của Báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (là ngày ghi nhận người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp Báo cáo tài chính) để xử phạt vi phạm hành chínhvề chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

  >> Quy định về đối tượng tham gia và mức đóng BHXH tự nguyện.  Theo Tạp chí tài chính
   
 4. Phần mềm BRAVO

  Phần mềm BRAVO Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ

  Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cho ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

  [​IMG]

  Những điểm cần lưu ý là:

  • Phạm vi áp dụng của TT : tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và TSCĐ do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  • Đi kèm Thông tư là 3 phụ lục liên quan vềchế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  • Khoản 1, khoản 2 Điều 64 của Luật Quản lý quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ là tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.
  Việc sử dụng tài sản công thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.
  • Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

  Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 02/07/2018, được áp dụng từ năm tài chính 2018, thay thế Thông tư số 162/2014/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính.

  Chi tiết cụ thể, bạn đọc xem tại: Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

  >> 11 nội dung sẽ được cải cách trong chính sách Bảo hiểm xã hội.
   
 5. Phần mềm BRAVO

  Phần mềm BRAVO Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 7/2018
  [​IMG]

  1. Đối tượng chính sách được miễn, giảm giá vé khi đi tàu

  2. Nội dung định giá tài sản, giám định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường của NN
  Tính từ 01/07/2018, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2018 có hiệu lực quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Trong đó, việc định giá tài sản, giám định thiệt hại được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 45 của Luật.

  3. Tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2018
  Nội dung có tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/05/2018.

  4. Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ
  Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ... được quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/05/2018.

  5. Quy định mới về hoạt động khuyến mại
  Tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/05/2018.

  6. Về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
  Về nội dung này được Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/05/2018 quy định và có hiệu lực từ ngày 10/7/2018.

  7. Hoạt động khuyến nông để hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp
  Kể từ 10/07/2018, Nghị định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/05/2018 về khuyến nông bắt đầy có hiệu lực.

  Cụ thể, nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên truyền; chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình; chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông…

  8. Tiến hành thực hiện giảm giá 70 dịch vụ y tế do bảo hiểm chi trả
  Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế điều chỉnh giảm giá 70 dịch vụ, gồm: 6 giá khám bệnh (của 5 hạng bệnh viện và Trạm y tế xã), bình quân giảm 17%; 34 giá ngày giường bệnh (của 5 hạng bệnh viện và các loại giường), bình quân giảm 6%; 30 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, bình quân giảm 24%... có hiệu lực từ 15/7/2018.


  >> Các chính sách tài chính - kinh tế sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2018.

  Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ
   
 6. Phần mềm BRAVO

  Phần mềm BRAVO Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 10/2018

  Nhiều chính sách quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực kể từ tháng 10/2018 như:

  1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

  2. Bổ sung diện tinh giản biên chế(Nghị định số 113/2018/NĐ-CP)

  [​IMG]

  3. Về kinh doanh xuất khẩu gạo (Nghị định 107/2018/NĐ-CP)

  4. Thực hiện khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ (Nghị định 109/2018/NĐ-CP)

  5. Phạt tới 200 triệu đồng cho vi phạm an toàn thực phẩm (Nghị định số 115/2018/NĐ-CP)

  6. Tăng mức vay cả khi không có tài sản bảo đảm đối với hộ nông dân (Nghị định 116/2018/NĐ-CP )

  >> Chính sách tài chính mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2018.

  Theo Tạp chí điện tử Tài chính
   
 7. Phần mềm BRAVO

  Phần mềm BRAVO Member Thành viên BQT Hội viên mới
  [​IMG]

  Hiện nay, sử dụng hóa đơn điện tử đã là một xu hướng tất yếu. Hiệu quả sử dụng HĐĐT có nhiều tác động tích cực đối với công tác quản lý kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng.

  - Đảm bảo việc luân chuyển hóa đơn trở nên thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.
  - Công việc kế toán do vậy được thực hiện một cách thuận lợi hơn...

  Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng HĐĐT tại các doanh nghiệp ở Việt Nam, các doanh nghiệp và bản thân người làm kế toán cần thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng các chứng từ, tài liệu bản cứng thay vào đó là sử dụng các chứng từ, trong đó có HĐĐT. Đó là yêu cầu tất yếu đặt ra đối với mọi DN trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

  Lợi ích sử dụng HĐĐT là vô cùng lớn đối với doanh nghiệp, vì vậy, hãy xem xét bỏ ra các chi phí ban đầu cho việc triển khai nhưng hiệu quả đem lại lâu dài là rất lớn...

  Có thể bạn quan tâm:

  >> Những điều cần biết về Hóa đơn điện tử.

  Theo Tạp chí tài chính
   
 8. Phần mềm BRAVO

  Phần mềm BRAVO Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Quy định về hóa đơn điện tử đối đối với hộ, cá nhân kinh doanh

  Ngày 12/9/2018, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ đã được Chính phủ ban hành. Theo đó, trong 24 tháng kể từ ngày 1/11/2018, các hộ kinh doanh, cá nhân, DN phải chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT.

  [​IMG]

  Áp dụng với đối tượng: hộ, cá nhân KD thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm liền kề trước từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, thủy sản, xây dựng; hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực TM-DV . Áp dụng toàn bộ mà không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

  Hình thức áp dụng cụ thể:

  - HĐĐT miễn phí cũng sẽ được cấp cho các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu mỗi năm từ 3 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày sử dụng HĐĐT.

  - Những tổ chức cung cấp dịch vụ về HĐĐT và HĐĐT có mã xác thực sẽ được phép thu tiền dịch vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng ký giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và bên nhận dịch vụ.

  - Các hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, khi được yêu cầu thì cũng được áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định. Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ hàng tiêu dùng, bán lẻ thuốc tân dược, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018.

  - Như vậy, trong thời gian từ tháng 11 - 12/2018 nếu các hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực này đã sử dụng đến máy tính tiền thì có thể áp dụng thí điểm HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

  - Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp HĐĐT.

  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cũng quy định rõ kể từ thời điểm sử dụng HĐĐT có mã hoặc HĐĐT không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những HĐ giấy còn tồn nhưng chưa sử dụng.

  Có thể bạn quan tâm:

  >> Thực hiện HĐĐT để nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh nghiệp.

  Theo Tạp chí tài chính
   
 9. Phần mềm BRAVO

  Phần mềm BRAVO Member Thành viên BQT Hội viên mới


  Từ ngày 01/01/2019, có 4 chính sách mới quan trọng sau đây sẽ bắt đầu có hiệu lực, bạn đọc có thể theo dõi để áp dụng cho công việc và các hoạt động liên quan.

  1. Áp dụng Tăng lương tối thiểu vùng (
  Nghị định số 157/2018/NĐ-CP). Cụ thể như sau:
  • Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng;
  • Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng;
  • Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng;
  • Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.
  2. Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực

  Theo đó, sự bình đẳng giữa các DN trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên Internet được hình thành. Vậy nên. không có chuyện Facebook hay Google bị cấm tại Việt Nam như nhiều người đã lo ngại trước đấy.

  3. Sẽ không xử lý đơn tố cáo nặc danh trong các trường hợp:

  - Khoản 3 Điều 24 quy định tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì không xử lý. Với trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết và được gửi đồng thời cho nhiều nơi (trong đó gồm cả tổ chức) thì cá nhân có thẩm quyền giải quyết hoặc đã hướng dẫn nhưng người tố cáo vẫn gửi tố cáo đến nơi không có thẩm quyền giải quyết thì nơi nhận được tố cáo có quyền không xử lý.

  - Tương tự khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc không xác định được người tố cáo hoặc dùng họ tên của người khác để tố cáo thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý (theo quy định tại Khoản 1 Điều 25).

  4. Thuế môi trường với xăng, dầu điều chỉnh tăng nhẹ

  >> Những quy định mới đã ban hành của năm 2018 kế toán cần biết.

  Theo Tạp chí Tài chính
   
 10. Phần mềm BRAVO

  Phần mềm BRAVO Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Các quy định mới nhất về Thuế năm 2019, kế toán cần biết

  Các chính sách và quy định về Thuế hàng năm liên tục được thay đổi, đòi hỏi các Cán bộ chuyên môn trong ngành không ngừng cập nhật các thông tin mới để Doanh nghiệp có thể phòng tránh được tối đa những sai phạm. Vậy trong năm 2019, có những quy định mới nào về Luật Thuế mà chúng ta cần nắm được. Chi tiết về các văn bản, thông tư, nghị định mới nhất về các nội dung:

  1. Đăng ký thuế (Thông tư 95/2016/TT-BTC.)
  2. Hóa đơn và các thông tin liên quan
  3. Thuế GTGT
  4. Thuế TNDN
  5. Thuế môn bài
  6. Kê khai thuế, xử lý vi phạm về thuế
  7. Cùng một số quy định mới khác, bạn đọc có thể theo dõi chi tiết TẠI ĐÂY.
  >>> Phần mềm Kế toán – Tài chính BRAVO 8.

  >>> Lịch nộp các Báo cáo Thuế năm 2019.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.