Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về tiền lương...

ketoanly

Member
Hội viên mới
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều BLLĐ. Thông tư 47 chủ yếu hướng dẫn Nghị định 05/2015 về vấn đề tiền lương. Hướng dẫn chi tiết tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung, hướng dẫn ghi tiền lương trong hợp đồng lao động.
Điểm mới đáng lưu ý là Thông tư 47 sửa đổi, bãi bỏ một số điều như theo hướng bỏ nội dung về kỳ hạn trả lương ngay trong tháng được đặt ra trong Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 05/2015 về tiền lương...
Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top