Thời điểm xác nhận ngày hoàn thành nghĩa vụ kê khai là khi nào?

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Mỗi loại hồ sơ khai thuế đều có một thời hạn kê khai nhất định theo luật. Hiện nay, hầu hết các hồ sơ khai thuế đều được nộp online qua hệ thống thuế điện tử. Vậy khi NNT nộp hồ sơ qua hệ thống, thời điểm nào mới được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ? Các bạn hãy tham khảo tình huống sau đây được đăng tải trên trang hỏi đáp của Bộ tài chính nhé.

ho-so-khai-thue-la-gi.jpg

(Ảnh: Internet)

Tình huống như sau:

Ngày 31/03/2023 Công ty chúng tôi đã tiến hành nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN, kỳ: Năm 2022. Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận vào lúc 22 giờ 34 phút ngày 31 tháng 03 năm 2023. Ngày 26/07/2023 sau khi tra cứu lại các Tờ khai thuế đã nộp Người nộp thuế phát hiện Tờ khai quyết toán thuế TNDN, kỳ: Năm 2022 của đơn vị không được chấp nhận. Lý do không được chấp nhận là: Lỗi khác (Tờ khai quyết toán TNDN thiếu BCTC). Đơn vị đã tiến hành kê khai và nộp lại Tờ khai quyết toán thuế TNDN, kỳ: Năm 2022. Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận vào lúc 15 giờ 54 phút ngày 26 tháng 07 năm 2023, Và nhận được thông báo Chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử cùng ngày 26/07/2023. Ngày 31/07/2023, Công ty chúng tôi có nhận được Biên bản vi phạm hành chính về thuế: Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên (đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN, kỳ: Năm 2022). Vậy trường hợp của công ty chúng tôi có được áp dụng theo Điểm b, khoản 1, thông tư 19/2021/TT-BTC: ngày hoàn thành nghĩa vụ kê khai là ngày nộp hồ sơ lần 1 (ngày 31/03/2023) không? công ty tôi có bị phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế không?

Bộ tài chính trả lời:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH15 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

Căn cứ điểm b.2 và b.4 khoản 1 Điều 8 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; quy định về cách xác định thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử của người nộp thuế và thời gian cơ quan Thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế:

“b.2) Đối với hồ sơ khai thuế (trừ các hồ sơ khai thuế thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP): là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) nếu hồ sơ khai thuế được cơ quan thuế chấp nhận tại Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này).

b.4) Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử nêu tại khoản này là căn cứ để cơ quan thuế xác định thời gian nộp hồ sơ thuế; tính thời gian chậm nộp hồ sơ thuế hoặc tinh thời gian để giải quyết hồ sơ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định tại Thông tư này.”

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

- Điểm b khoản 4 Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

“b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;”

- Điểm b khoản 2 Điều 36. Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

b) Lập biên bản vi phạm hành chính điện tử

Trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế bằng phương thúc điện tử thì chậm nhất một ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi thông tin đăng kỷ thuế điện tử hoặc thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế điện tử, cơ quan thuế lập và gửi 01 biên bản vi phạm hành chính điện tử cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, kể cả trường hợp người nộp thuế nộp nhiều hồ sơ thuế.

Biên bản vi phạm hành chính điện tử được lập và gửi đáp ứng yêu cầu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là cơ sở đề cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Biên bản vi phạm hành chính điện tử phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; chữ ký số của người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, mã số thuế, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ, mã số thuế của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm thực hiện vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình. Biên bản vi phạm hành chính điện tử không bắt buộc phải có chữ ký của tổ chức, cả nhân vi phạm.”

- Điểm a khoản 1 Điều 37. Giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

“1. Các trường hợp giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

a) Hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được phát hiện thông qua công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế hoặc các trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính điện tử;


Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung trình bày tại Phiếu hỏi đáp số 210823-26 của Độc giả Nguyễn Thị Mai Lam:

Trường hợp Công ty của Độc giả nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2022 theo phương thức điện tử đến cơ quan Thuế vào lúc 22 giờ 34 phút ngày 31/3/2023 nhưng chưa được cơ quan Thuế chấp nhận thì Độc giả liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn xử lý lỗi do theo Thông báo của cơ quan Thuế. Nếu Công ty của Độc giả chưa liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn xử lý lỗi theo Thông báo thì hồ sơ khai thuế chưa được cơ quan Thuế chấp nhận.

Ngày 26/7/2023, Công ty của Độc giả thực hiện nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2022 theo phương thức điện tử và được cơ quan Thuế chấp nhận vào ngày 26/7/2023. Do đó, ngày nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN kỳ tính thuế năm 2022 là ngày 26/7/2023 (ngày cơ quan Thuế chấp nhận trên hệ thống).

Đối chiếu với quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH15 thì Công ty của Độc giả nộp hồ sơ khai thuế chậm so với thời gian quy định và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Chi tiết hỏi đáp tại đường link sau:

https://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/140614

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

https://vinatas.com.vn/tu-van-thue/

Hoặc các khóa học của CleverCFO theo đường link sau:

https://clevercfo.com/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top