Thích thì cứ nói.....Buồn thì cứ than....Ai biết mà quản....

Ngày xưa ngày xưa........thích thì cũng đã nói.........buồn thì chưa kịp than, ng ta đã chán :))))))))))
Cũng ngày xưa ngày xửa..........ng biết em thích rồi,.............. thì em tán nha :momong:
 
Ngày xưa ngày xưa........thích thì cũng đã nói.........buồn thì chưa kịp than, ng ta đã chán :))))))))))
Cũng ngày xưa ngày xửa..........ng biết em thích rồi,.............. thì em tán nha :momong:
Ngày nảy .............ngày nay...........Thích không ....thích thì cưới đê..........về yêu sau :D
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top