Thảo luận về kê khai thuế GTGT của CN phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh theo TT80

lion_king82

New Member
Hội viên mới
Kính chào Anh/ Chị,
Có một nội dung về kê khai thuế GTGT của Chi nhánh, địa điểm kinh doanh khác tỉnh so với trụ sở chính theo thông tư 80 mình vẫn còn nhiều lấn cấn, nên nhớ các Anh/ Chị cùng nghiên cứu thảo luận giúp.
- Theo khoản 1 Điều 12 TT 80: "
Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh."

= = =>
như vậy chỗ này có thể hiểu là CN phụ thuộc, ĐĐKD khác tỉnh sẽ kê khai tại trụ sở chính, phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương (lưu ý chỗ này không nói đến cụm từz "là cơ sở sản xuất" - đây là sự khác biệt dẫn đến điều khó hiểu sau đây.

- Tại Điều 13 Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng - TT80:
"1. Các trường hợp được phân bổ:

d) Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;"
= = => tại Điều 13 này thì Thông tư lại thêm vào cụm từ "là cơ sở sản xuất" không có hướng dẫn cho tr/h CN phụ thuộc, ĐĐKD có "hoạt động, kinh doanh". Mẫu biểu trong HTKK 4.7.4 cũng chỉ có mẫu 01-6/GTGT (CSSX) dành để kê khai cho CN phụ thuộc, ĐĐKD là cơ sở sản xuất.

Như vậy câu hỏi đặt ra:

- Đối với Chi nhánh phụ thuộc, ĐĐKD khác tỉnh mà chỉ có hoạt động kinh doanh, không sản xuất thì kê khai, nộp thuế GTGT tại đâu?
- Điều 12 có mẫu thuẫn hoặc thiếu sót so với quy định tại Điều 13 không?

Mình đọc mà cứ lăn tăn mãi chỗ này nên mong được các Anh/ Chị thảo luận để rõ hơn ạ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top