Thanh lý TSCĐ

Ninh Nguyễn HN

New Member
Hội viên mới
ACE trong group cho mình hỏi chút
Công ty mình có thuê Khách sạn và có đầu tư tài sản vào đó hiện tại bên mình đang làm thủ tục ngừng địa điểm kd đó TSCĐ đầu tư đó mình cũng không cần thanh lý mà muốn bỏ đi luôn như vậy phần giá trị chưa khấu hao hết có bị loại VAT hay không và để không bị loại phần VAT tương ứng cần xử lý như thế nào
Mong mọi người tư vấn giúp
Thank all
 
ACE trong group cho mình hỏi chút
Công ty mình có thuê Khách sạn và có đầu tư tài sản vào đó hiện tại bên mình đang làm thủ tục ngừng địa điểm kd đó TSCĐ đầu tư đó mình cũng không cần thanh lý mà muốn bỏ đi luôn như vậy phần giá trị chưa khấu hao hết có bị loại VAT hay không và để không bị loại phần VAT tương ứng cần xử lý như thế nào
Mong mọi người tư vấn giúp
Thank all

Thuế GTGT là thuế đánh vào người tiêu dùng cuối cùng của hàng hóa dịch vụ. Trong trường hợp bạn bỏ TSCĐ chưa khấu hao hết thì công ty bạn là người tiêu dùng cuối cùng -> thuế GTGT đầu vào tương ứng của phần tài sản này không được khấu trừ bạn nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top