Thanh lý TCSĐ hết khấu hao

inhaha

Member
Hội viên mới
Công ty em có 1 số TSCĐ đã hết khấu hao và cũng đã bán thanh lý lâu rồi nhưng kế toán cũ không làm hồ sơ thanh lý. Bây giờ mình phải làm bổ sung nhưng có 1 vấn đề là xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu bán tài sản thì mình ghi nhận giá trị nào ạ, có văn bản nào quy định ko ạ
 
Công ty em có 1 số TSCĐ đã hết khấu hao và cũng đã bán thanh lý lâu rồi nhưng kế toán cũ không làm hồ sơ thanh lý. Bây giờ mình phải làm bổ sung nhưng có 1 vấn đề là xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu bán tài sản thì mình ghi nhận giá trị nào ạ, có văn bản nào quy định ko ạ

Bất kể khi bạn thanh lý tài sản còn khấu hao hay hết khấu hao thì bạn phải thanh lý theo giá thị trường chứ không phải giá có lợi nhuận nhe - theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 156/2013/TT_BTC

Điều 25. Ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế

2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp

Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp.

b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.

Bạn tham khảo và thực hiện cho đúng nhe
 
Nếu gọi là giá thị trường thì chung chung quá ạ. Có
Bất kể khi bạn thanh lý tài sản còn khấu hao hay hết khấu hao thì bạn phải thanh lý theo giá thị trường chứ không phải giá có lợi nhuận nhe - theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 156/2013/TT_BTC

Điều 25. Ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế

2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp

Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp.

b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.

Bạn tham khảo và thực hiện cho đúng nhe
Nếu gọi là giá thị trường thì chung chung quá ạ. Mình xuất hóa đơn theo giá này nhưng theo thuế thì lại là mức giá khác thì lấy cơ sở nào để mình chứng minh được ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top