tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây?

Thảo luận trong 'Thảo luận khác' bắt đầu bởi mainhadat24h, 8/10/08.

 1. mainhadat24h

  mainhadat24h New Member Hội viên mới

  Công ty mình làm về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thì không biết tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây? Mình cũng mới đi làm mà, tập hợp chi phí có bao gồm thuế không? cả nhà giúp mình nha, cảm ơn nhiều
   
                
 2. Thanhbinhtay

  Thanhbinhtay Sát thủ cô đơn Hội viên mới

  Ðề: Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

  Doanh thu: 511 gồm các khoản thu xuất HĐ,711 thu nhập khác và 515 doanh thu tài chính nếu có
  Chi phí:các CP dùng trong hđ SX KD có HD chứng từ hợp lệ,TK 632,641,642 đv DN thương mại,DN SX thì thêm 621,622,627
  Doanh thu và Cp đều ko tính thuế
   
 3. dangvan

  dangvan pinpin Hội viên mới

  Ðề: Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

  cho mình hỏi nhé, nếu doanh nghiệp mới chưa phát sinh doanh thu mà có chi phí vậy khi làm tờ khai thuế TNDN tạm tính có phải vẫn kê chi phí vào bảng biểu đó không hay là không kê để tờ khai trống không.
   
 4. quynhduan

  quynhduan Member Hội viên mới

  Ðề: Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

  Bạn đọc hướng dẫn này nhé:
  I/ Về mẫu biểu hồ sơ kê khai tạm tính thuế TNDN theo quý :
  Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC.
  Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC. Căn cứ để tính thu nhập doanh nghiệp trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề. Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra và tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế khác với tỷ lệ người nộp thuế đã kê khai, thì áp dụng theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.
  Người nộp thuế căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của đơn vị để xác định mẫu tờ khai áp dụng ( mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN) và phải được áp dụng thống nhất trong kỳ tính thuế theo năm dương lịch hoặc năm tài chính (Nếu người nộp thuế kỳ tính thuế theo năm dương lịch năm 2008, quý 1 kê khai thuế TNDN quý sử dụng tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01B/TNDN, thì phải áp dụng thống nhất sử dụng tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01B/TNDN cho 3 quý còn lại của năm 2008-)
  Các đối tượng sau đây không sử dụng tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01B/TNDN để kê khai nộp thuế TNDN theo quý :
  - Người nộp thuế mới thành lập , không có tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước .
  - Người nộp thuế năm trước lập tờ khai quyết toán thuế TNDN kê khai không phát sinh thu nhập chịu thuế (lỗ) hoặc đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra xác định không phát sinh thu nhập chịu thuế .
  1/ Cách lập tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01A/TNDN ( áp dụng đối với người nộp thuế kê khai thuế TNDN theo thu nhập chịu thuế thực tế phát sinh) :
  - Chỉ tiêu [01] - Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm (thí dụ : Quý 3 năm 2007).
  - Chỉ tiêu [02] đến chỉ tiêu [09] - các chỉ tiêu định danh : Ghi chính xác tên, mã số thuế , địa chỉ văn phòng trụ sở, số điện thoại, số fax, địa chỉ email của người nộp thuế như đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.
  - Chỉ tiêu [10] - Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ : là tổng doanh thu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra 3 tháng trong kỳ tính thuế, bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác ghi nhận trên sổ sách kế toán của người nộp thuế
  - Chỉ tiêu [11] - Chi phí thực tế phát sinh : là toàn bộ các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác ghi nhận trên sổ sách kế toán của người nộp thuế
  - Chỉ tiêu [12] - Lợi nhuận thực tế phát sinh trong kỳ :
  [12] = [10] – [11] .
  - Chỉ tiêu [13] : Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế, chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN, làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của người nộp thuế , ví dụ như: chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định, Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định, chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định, các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí, chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế TNDN ...
  - Chỉ tiêu [14] : Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế phản ánh tổng số tiền của tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận phát sinh trong kỳ tính thuế như: lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế TNDN, giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế quý trước, chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng ...
  - Chỉ tiêu [15] : Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm
  - Chỉ tiêu [16] : Thu nhập chịu thuế
  [16] = [12] + [13] - [14] – [15]
  - Chỉ tiêu [17] : thuế suất phổ thông 28%
  - Chỉ tiêu [18] : DN tự xác định các điều kiện, mức độ ưu đãi để xác định số thuế TNDN được miễn, giảm bao gồm cả ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN .
  - Chỉ tiêu [19]: Thuế TNDN phải nộp trong kỳ
  [19] = [16] x [17] - [18]
  Thí dụ 1 : Công ty TNHH An Khang có số liệu ghi nhận thực tế phát sinh trong quý 3/2008 như sau :
  - Tổng doanh thu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra (bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác ) ghi nhận trên sổ sách kế toán : 10.000.000.000 đồng
  - Chi phí thực tế phát sinh (bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác) ghi nhận trên sổ sách kế toán : 10.200.000.000 đồng
  - Các khoản chi phí không hợp pháp theo quy định của Luật Thuế TNDN : 900.000.000 đồng
  - Trong quý 3/2008 có nhận được khoản thu nhập được chia từ thu nhập sau thuế của hoạt động góp vốn cổ phần liên doanh trong nước : 50.000.000 đồng
  Biết rằng : Lỗ của năm 2007 đăng ký chuyển vào năm 2008 là : 200 triệu, đã chuyển vào quý 1/2008 là 70 triệu và quý 2 năm 2008 lại phát sinh lỗ là : 20 triệu . Năm 2008 là năm Cty được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 20% và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp .
  Tờ khai thuế TNDN tạm nộp quý 3 năm 2008 của Cty TNHH An Khang được lập như sau :


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
  (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
  [01] Kỳ tính thuế: Quý.3 năm 2008

  [02] Người nộp thuế :................Cty TNHH An Khang ................................
  [03] Mã số thuế: ..........0100123456...............................................................
  [04] Địa chỉ: ...................................................................................................
  [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................
  [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
  STT Chỉ tiêu
  1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [10] 10.000.000.000
  2 Chi phí phát sinh trong kỳ [11] 10.200.000.000
  3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [12] (200.000.000)
  4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [13] 900.000.000
  5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [14] 50.000.000
  6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15] 150.000.000
  7 Thu nhập chịu thuế ([16]=[12]+[13]-[14]-[15]) [16] 500.000.000
  8 Thuế suất thuế TNDN [17] 28%
  9 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [18] 90.000.000
  10 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]x[17]-[18]) [19] 50.000.000

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.
  ...Tp. Hồ Chí Minh , ngày...29... tháng...10..... năm..2008..
  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


  Giải thích :
  + Chỉ tiêu [15] - lỗ được chuyển trong kỳ : lỗ năm 2007 đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm 2008 : 200 triệu ; đã chuyển trong quý 1 là 70 triệu, quý 2 phát sinh lỗ : 20 triệu , như vậy còn được chuyển trong quý 3/2008 : 150 triệu ( 200 triệu – 70 triệu + 20 triệu)
  + Chỉ tiêu [18] – Thuế TNDN dự kiến miễn giảm : năm 2008 doanh nghiệp đang được hưởng thuế suất thuế TNDN : 20% và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp : Ưu đãi về thuế suất : 40 triệu (500 tr x 28% - 500 tr x 20%); ưu đãi về giảm thuế TNDN : 50 triệu (500 x 20% x 50% ); tổng cộng thuế TNDN miễn giảm : 90 triệu
   
 5. dangvan

  dangvan pinpin Hội viên mới

  Ðề: Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

  mình đang muốn nói là công ty mình chưa có doanh thu và đầu năm mình đã khai vào tờ khai mẫu 01A rồi, nhưng mình đang muốn giải thích rằng khi chưa có doanh thu =0, mà chi phí = 100.000.0000đ, thì mình phải ghi vào tờ khai của quý 3/08 như nào ? Các bạn giải thích cho mình nhé
   
 6. quynhduan

  quynhduan Member Hội viên mới

  Ðề: Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

  Bạn vẫn làm tờ khai bình thường. Tại chỉ tiêu doanh thu bạn điền 0, chỉ tiêu chi phí 100tr. Lỗ. Không phải nộp thuế TNDN
   
 7. mito

  mito New Member Hội viên mới

  Ðề: Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

  vẫn phải kê khai Và trên tờ khai đó phản ánh được cty bạn đang lỗ vốn.cty minh cũng mới và mình cũng là nhân viên mới lần đầu làm nên cũng đã trải qua tình trạng giống bạn.Bạn chịu khó theo dõi trên diễn đàn những đề mục mà mình cần để khỏi phải mắc lỗi nhé:cheers1:
   
 8. dangvan

  dangvan pinpin Hội viên mới

  Ðề: tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây?

  Công ty mình mới thành lập nên được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo.
  * Vậy chỉ tiêu 10: Doanh thu phát sinh trong kỳ là 0
  * Chi phí phát sinh trong kỳ 11 ; mình ghi chi phí 100.000.000đ
  -Lợi nhuận phát sinh trong kỳ = -100.000.000đ
  - Chỉ tiêu 13 và chỉ tiêu 14 có ghi thế nào
  -các chỉ tiêu tiếp theo tôi làm thế nào ? các bạn giúp mình nhé? cám ơn nhiều
   
 9. hailuakinhte

  hailuakinhte New Member Hội viên mới

  Ðề: tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây?

  Bạn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính như sau:
  -chỉ tiêu 10: 0
  -chỉ tiêu 11: 100.000.000
  -chỉ tiêu 12: (100.000.000)
  -chỉ tiêu 13: 0
  -chỉ tiêu 14: 0
  -chỉ tiêu 15: 0
  -chỉ tiêu 16: (100.000.000)
  -chỉ tiêu 17: 28%
  -chỉ tiêu 18: 0
  -chỉ tiêu 19: 0
  Các quý sau cũng lập bình thường như vậy, khi có phát sinh doanh thu và lãi thì chỉ tiêu 18 bạn ghi số tiền bằng với thu nhập chịu thuế x thuế suất(28%) và chỉ tiêu 19 = 0
  cuối năm làm quyết toán thuế TNDN, lãi hay lỗ gì thì thuế TNDN cũng = 0
  Chỉ tính thuế TNDN sau 3 năm kể từ khi CTy có thu nhập chịu thuế.
  Giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo: trong 7 năm này bạn ghi chỉ tiêu thuế TNDN dự kiến miễn, giảm = 50% thuế TNDN phải nộp (cả tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm)
  Chúc bạn thành công
   
 10. thanhminh205

  thanhminh205 Member Hội viên mới

  Ðề: tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây?

  ai cha nhầm rồi bạn ơi, hiện nay thuế suất chì có 25% thôi ah.
   
 11. Tinhdaigia

  Tinhdaigia New Member Hội viên mới

  Ðề: tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây?

  Bạn ah tập hợp chi phí ,tính cả thuế thì bạn hơi tham đấy
   
 12. hungchanh

  hungchanh New Member Hội viên mới

  Ðề: tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây?

  Thì tính theo thuế suất mới 25%. Chắc bạn ấy ấy vẫn chưa quen cái mới....:bephuthuy:
   
 13. cndthanhhung

  cndthanhhung New Member Hội viên mới

  Ðề: tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây?

  nỗi khổ của mình không phải dân kế toán nhìn toàn thấy nợ có mà chẳng hiểu
   
 14. haodt_90

  haodt_90 New Member Hội viên mới

  lại sắp phải nộp báo cáo quý 2 rồi mà chưa biết phải làm sao nữa, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, sao khổ vậy trời:banghead:
   
 15. thaolevt.199

  thaolevt.199 New Member Hội viên mới

  Ðề: tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây?

  cac anh chi oi cho em em hoi chi phi phat sinh trong ky la tk loai 6, tk 242, tk 811 thi minh co hoa don chung tu hop le thi minh tinh vao chi phi phat sinh trong ky dung ko ah. em cam on cac anh chi nhieu
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.